Vid årsstämman utsågs följande valberedning:

Dick Brenner
Valberedningens ordförande

Christer Villard
Ledamot, Styrelseordförande i Wallenstam

Hans Wallenstam
Ledamot, VD
Hans Wallenstam ingår i valberedningen i egenskap av huvudaktieägare i bolaget.

Lars-Åke Bokenberger
Ledamot
Lars-Åke Bokenberger ingår i valberedningen i egenskap av representant för AMF Försäkring och Fonder som är stor aktieägare i bolaget.