Visning i 3D - Rotera fritt i 360°

Nu kan du själv bestämma vad du vill titta på och när. En virtuell visning i 3D låter dig besöka vår visningslägenhet i 360 grader - oavsett var du befinner dig!

Prel. inflytt 2021-09-15

Lgh Kvm Rok Våning Prel. hyra Totalt/år Ritning Trapphus
0110 31 1 0 6 704 kr 80 447 kr Klicka här 6
0112 45 2 0 8 825 kr 105 902 kr Klicka här 6
0113 82 4 0 13 794 kr 165 527 kr Klicka här 6
0123 50 2 2 9 545 kr 114 545 kr Klicka här 6
0129 50 2 3 9 595 kr 115 145 kr Klicka här 6
0135 50 2 4 9 645 kr 115 745 kr Klicka här 6
0137 70 3 0 11 991 kr 143 891 kr Klicka här 7
0144 84 4 2 14 206 kr 170 473 kr Klicka här 7
0151 70 3 0 11 991 kr 143 891 kr Klicka här 8
0153 70 3 1 12 141 kr 145 691 kr Klicka här 8