EN

Den vänstra bilden är tagen av Axel Swinhufvud på 1920-talet och till höger ser du huset 1962 på ett foto tagit av Isidor Hellgren, båda bilderna är hämtade från Stadsmuseet i Stockholm

Snabbfakta

Byggår

1925-27

Arkitekt

F Lindvall, A Starks kontor

Byggherre

Svensk-Engelska Minaralolje Aktiebolaget

Byggmästare

EG Karlsson

Tidigare hyresgäster