EN

Välkommen till Noema

Nu är restaurang Noema både invigd och öppnad på Birger Jarlsgatan 64. Delägare och restaurangchef Joakim Erlandsson berättar om den nya restaurangen.

En ny mötesplats skapas

Mathias Aronsson, vVd och regionchef Stockholm/Uppsala, berättar om Wallenstams historia på adressen och vad vi har att se fram emot.

Tidigare verksamheter i huset

Arkitekturhistorikern Henrik Nerlund berättar om de tidigare verksamheterna som suttit i huset. Den som är mest känd och förknippat med huset har inte ens suttit här!

Minns du den kända tv-serien Varuhuset?

Arkitektens dramatiska historia

Arkitekturhistoriker Henrik Nerlund berättar om arkitekturen på Birger Jarlsgatan 64 och arkitektens dramatiska historia.

Konkavt hus i ett modernt Stockholm

Det konkava hus som vuxit fram på Birger Jarlsgatan i Stockholm innehåller både bostäder och kontor - och en bensinstation. 1927 står huset färdigt, och Svenska Shell (då Svensk-Engelska Mineralolje AB) flyttar sitt huvudkontor till ett av Stockholms mest karaktäristiska fastigheter. I bottenplan finns en av de 50-tal bensinstationer som företaget driver i Sverige, och bensinen kostar 25 öre litern.

Den vänstra bilden är tagen av Axel Swinhufvud på 1920-talet och till höger ser du huset 1962 på ett foto tagit av Isidor Hellgren, båda bilderna är hämtade från Stadsmuseet i Stockholm

Tidig historia

Det tog två år att uppföra huset, och redan under byggnadstiden (1925-1927) gjordes flera förändringar i projekteringen. Till exempel utökade man antalet våningar från tre till sex våningar efter en resolution från Kunglig Majestät, som tillät avsteg från byggnadsstadgan och Stockholms stads byggnadsordning på denna punkt.

När huset stod klart 1927 hittade man butiker och bensionstation i bottenvåningen, kontorslokaler på våning 1 och 3, bostäder i olika storlekar på våning 4-5 och högst upp i huset fanns en matsal för anställda.

Arkitektur

Svensk-Engelska Mineralolje AB står som byggherre för huset, och Albin Starks Arkitektkontor var företaget som låg bakom den något ovanliga utformningen. Vem som ritade av i kvarteret Sälgen är dock inte helt klart. De ritningar som lämnats in till Byggnadsnämnden är alla signerade Albin Stark, men mycket tyder på att Fredrik Lidvall är den som gjort mycket av arbetet.

Fredrik Lidvall (1870-1945)

Fredrik Lidvall genomförde sin arkitektutbildning vid konstakademin i Sankt Petersburg. Han tillbringade drygt 20 framgångsrika år i staden innan svenskryske Fredrik i och med revolutionen tvingades att emigrera och 1917 anlände han till Stockholm. Redan då ansågs han vara en av Sakt Petersburgs främsta arkitekter och ansågs vara skaparen av den peterburgska jugendstilen. Han började sin anställning på Albin Starks kontor 1920 och spelade en betydande roll där när Stark var i Kina.

Albin Stark (1885-1960)

Albin Stark startade och drev Arkitektkontoret Albin Stark och han ligger bakom en del välkända byggnader i Stockholm, bland annat Chinateatern (1928) och Östra Station (1932, tillsammans med Erik Lallerstedt). Han tillbringade också en del tid i Kina där han hade i uppdrag av den kinesiska regeringen att bygga om de stora cermionihallarna i Förbjudna staden till parlamentsbyggnader. 

Wallenstam flyttar in

2005 förvärvar Wallenstam fastigheten och 2007 flyttar man in. Under åren har huset förvaltats och renoverats varsamt, under förra året slutfördes en ett år lång fasadrenovering.

Just nu är Birger Jarlsgatan 64 Wallenstams Stockholmskontor och just nu arbetar ca 80 personer på kontoret.

Utanför kontoret finns ett konstverk med ca 1 meter stora myror gjutna i brons som vardera bär på två 12 meter höga barr. Konstverket är signerat Torgny Larsson. Myran, vars egenskaper får symbolisera bolagets företagsidé och värderingar, har alltid varit en viktig symbol för Wallenstam.

Snabbfakta

Byggår

1925-27

Arkitekt

F Lindvall, A Starks kontor

Byggherre

Svensk-Engelska Minaralolje Aktiebolaget

Byggmästare

EG Karlsson

Tidigare hyresgäster

Svensk-Engelska Mineralolje AB, senare Svenska Shell (1927-1974), Svenska Finans AB (1975-1989), Max Mathiessen (1989-2005), Wallenstam (2007-)