EN

Möt Henrik Olsson, driftchef i Göteborg

Möt Pernilla Rosenhoff, förvaltare i Göteborg

Niklas Rolfer, projektledare

Vilket var ditt första projekt när du började på Wallenstam?

Jag började i september 2017 och då började jag i vårt stadsutvecklingsprojekt Umami i Sundbyberg med nyproduktionsprojektet etapp 1 och ROT-projektet Centralkvarteret.

Vad är det bästa med projektavdelningen på Wallenstam?

Att få vara delaktig i intressanta och varierande projekt och jobba med väldigt kompetenta kollegor.

Carola Hermansson, kundsamordnare

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

Jag ansvarar för informationen till våra hyresgäster när det gäller vad som händer i våra fastigheter. Jag har också hand om skyltar, passersystem och el i samband med inflyttningar och utflyttningar i fastigheterna. Detta för att hyresgästen ska synas och komma in fastigheten på inflyttningsdagen. Vid utflyttning ska sedan skyltar tas ner och  passerbrickor avaktiveras.

Jag har också ett löpande ansvar för vår fastighetsskyltning tex när vi renoverar eller  köper nya fastigheter.

Utöver det hanterar jag nycklar och passerbrickor så att våra samarbetspartners kommer in för arbete i fastigheterna.

Vad är det bästa med ditt arbete?

Alla kontakter med hyresgäster, samarbetspartners och kollegor😊