EN

Köregler

 • Du måste vara 16 år fyllda för att få ställa dig i vår kö.
 • Det är först vid 18 års ålder du kan söka en lägenhet och teckna avtal.
 • Om två sökande har samma kötid så är det tidpunkten vid registrering som avgör vem som får erbjudandet.
 • För att behålla din kötid måste du vara aktivt sökande, vilket innebär att du måste logga in på din sida minst en gång per år. Gör du inte det så måste en ny ansökan göras.
 • När du tecknat ett avtal för en lägenhet så nollställs kötiden och du spärras från att kunna söka ny lägenhet inom 12 månader.
 • Du har rätt att tacka nej till lägenhetserbjudanden tre gånger under ett års tid. Tackar du nej fler gånger kan du inte söka boende hos oss under sex månader
 • Vi har ingen intern bostadskö hos Wallenstam. 

Kriterier vid uthyrning

Som sökande finns det några kriterier som du behöver uppfylla.

 • Du måste ha en total årsinkomst (före skatt) på minst tre gånger årshyran. Är du ålderspensionär behöver din årsinkomst vara minst två gånger årshyran. Om du saknar upp till max 10 % av inkomstkravet för lägenheten kan du komplettera din ansökan med en borgensman. Se exempel nedan.
 • Vi godkänner studenter med fullt CSN som inkomst men då behövs även en borgensman. Borgensmannen ska ha en årsinkomst som motsvarar 4 gånger årshyran. Det går bra att ha två borgensmän. Detta gäller endast för lägenheter på 1-2 rum och kök (max 60 kvm).
 • Du ska ha fast inkomst, vi godkänner bl a följande anställningsformer:
  - tillsvidareanställning 
  - provanställning
  - projektanställning
  - långtidsvikariat
  Har du tidsbegränsad anställning, A-kassa eller studiemedel ska inkomsten vara tryggad minst 6 månader framåt och kompletteras med borgensman.
 • Din inkomst behöver vara tryggad minst 6 månader efter tillträdesdatum och ska styrkas med anställningsintyg där din anställningsform framgår. Studenter skickar kopia på antagningsbeslut. Du behöver även komplettera din ansökan med de senaste tre lönespecifikationerna alternativt specifikation på utbetalning av inkomst vid CSN, pension eller liknande.
 • Ska du slå ihop din inkomst med din partners (äktenskap/partnerlikanade förhållande) måste ni ha varit folkbokförda på samma adress eller ha stått som medsökande i vår bostadskö i minst 6 månader.
 • Vi tar alltid en kreditupplysning och betalningsanmärkningar godkänns inte.
 • Du får inte äga ett boende samtidigt som du har ett hyresavtal med Wallenstam. Därför begär vi in en kopia på mäklaruppdrag för försäljning av villa eller bostadsrätt innan du tecknar hyresavtal med oss. Bor du i hyresrätt behöver du visa det uppsagda hyreskontraktet.
 • Vi kräver goda boendereferenser. 
 • Vi godkänner sökande med pendlingsavstånd, riktlinjen är max 10 mil mellan bostaden och arbetet. En individuell bedömning görs.
 • Wallenstam kan komma att kräva familjebevis, ha det i beredskap om du accepterar lägenheten. Familjebevis beställs från Skatteverket.

Det här bör du känna till:

 • Vi förbehåller oss alltid rätten att välja hyresgäst.
 • Det ska under hela hyrestiden finnas en gällande hemförsäkring.
 • Vi tillämpar regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden. Antal personer som ska bo i lägenheten måste vara rimligt i förhållande till lägenhetens planlösning och storlek.