Köregler

 • Wallenstams bostadskö avser endast nyproduktion.
 • Du måste vara 16 år fyllda för att få ställa dig i vår kö.
 • Det är först vid 18 års ålder du kan söka en lägenhet och teckna avtal.
 • Om två sökande har samma kötid så är det tidpunkten vid registrering som avgör vem som får erbjudandet.
 • För att behålla din kötid måste du vara aktivt sökande, vilket innebär att du måste logga in på din sida minst en gång per år. Gör du inte det så måste en ny ansökan göras.
 • När du tecknat ett avtal för en lägenhet så nollställs kötiden och du spärras från att kunna söka ny lägenhet inom 12 månader.
 • Vi har ingen intern bostadskö hos Wallenstam. I det befintliga beståndet förmedlas alla lägenheter via Bostadsförmedlingen respektive HomeQ.

Kriterier vid uthyrning

Som sökande finns det några kriterier som du behöver uppfylla.

 • Om bostad innehas kräver Wallenstam att uppsagt hyreskontrakt alternativt mäklaruppdrag för villa eller bostadsrätt kan uppvisas före nytt kontrakt tecknas.
 • Wallenstam tillämpar en inkomstregel som innebär att din totala årsinkomst brutto skall uppgå till lägst 3 gånger årshyran. 2 gånger årshyran för ålderspensionärer.
 • Wallenstam godkänner studenter med CSN som inkomst med borgensman (gäller 1-2 rum och kök). Borgensmannen ska ha en årsinkomst som motsvarar 4 gånger årshyran.
 • Wallenstam kommer att kräva goda boendereferenser, samt en kopia på inlämnat medgivande till hyresvärd eller bostadsrättsförening.
 • Godkänd kreditupplysning, inga betalningsanmärkningar godkänns.
 • Sökande ska ha fast inkomst. Följande anställningsformer är godkända: tillsvidareanställning, provanställning, projektanställning och långtidsvikariat. Om sökanden har tidsbegränsad anställning, A-kassa eller studiemedel ska inkomsten vara tryggad minst 6 månader framåt och kompletteras med borgensman.
 • Inkomsten ska styrkas med anställningsintyg med uppgift om specifik anställningsform och inkomst kompletterat med de tre senaste lönespecifikationerna, ha det i beredskap om du accepterar lägenheten.
 • Wallenstam kommer att kräva familjebevis, ha det i beredskap om du accepterar lägenheten.

 Det här bör du känna till:

 • Vi förbehåller oss alltid rätten att välja hyresgäst.
 • Det ska under hela hyrestiden finnas en gällande hemförsäkring.
 • Vi tillämpar regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden. Antal personer som ska bo i lägenheten måste vara rimligt i förhållande till lägenhetens planlösning och storlek.