EN

Knappt hälften av fastighetens totala energiförbrukning kommer från verksamheterna inne i våra lokaler. All dagens elektronik drar mycket energi, även när den inte används! Här är tips till några enkla sätt att jobba miljövänligt:

 • Använd lågenergilampor.
 • Stäng av datorer, skrivare och liknande utrustning när du går hem för dagen.
 • Kom ihåg att släcka ljuset när du lämnar din lokal, alternativt investera i ny miljöteknik såsom ljussensorer och rörelsevakter.
 • Dra ut laddare och transformatorer (t ex till mobil) när de inte används.
 • Använd avstängningsknappen på TV och radio istället för "stand-by-läge".

All dagens elektronik drar mycket energi, även när den inte används!

Källsortering

 • Sortera allt material som kan lämnas till återvinning, t ex papper, batterier, förpackningar.
 • Minska papperförbrukningen genom att använda dubbelsidig utskrift på skrivaren.

När sätts värmen på?

Förr i tiden slogs värmen på manuellt vid ett visst datum, men idag sker detta i de flesta fall med automatik. När det blir kallare ute går värmen på och ju kallare det blir ute desto varmare vatten går ut i elementen.

Varför är inomhusklimatet så ojämnt ibland?

Det är speciellt under vår och höst som våra hyresgäster upplever problem med inomhustemperaturen. Det beror till stor del på att utomhustemperaturen kan variera kraftigt från dag till dag. De flesta klimatsystem regleras av utomhustemperaturen och när den varierar kan systemet bli stört och få svårt att hänga med.

De flesta klimatsystem regleras av utomhustemperaturen och när den varierar kan systemet bli stört och få svårt att hänga med.

Dessutom tar det tid för väggar, tak och golv att ackumulera den värme eller kyla som klimatsystemet ger. Innan dess kan varma eller kalla väggar, tak och golv påverka klimatet i lokalen. Temperaturen påverkas även av att solen under höst och vinter står lägre vilket resulterar i att mindre värmeenergi kommer in och lagras i lokalen. När utomhustemperaturen stabiliserat sig kan klimatsystemet arbeta mer effektivt och även inomhusklimatet jämnar ut sig.

Varför är elementen kalla ibland?

På elementen sitter en termostatventil som känner av temperaturen i lokalen. När termostaten känner av den inställda temperaturen stänger den av vattenflödet som går genom elementet för att sedan slå på det igen när temperaturen sjunker under inställd temperatur. På så sätt hålls en jämn innetemperatur. Därför kan elementen kännas kalla trots att man har normal värme. Det är alltså innetemperaturen som är det viktiga inte om elementen känns kalla eller varma. Mät alltid temperaturen mot en innervägg.

Hur kan vi själva påverka klimatet?

Med enkla åtgärder kan du som hyresgäst påverka din innemiljö. Du kan till exempel själv ställa in rumstermostater på radiatorer och eventuella kylbafflar*. Du kan också påverka temperatur, luftfuktighet och drag genom att tänka på följande:

 • Genom att sänka temperaturen höjs luftfuktigheten
 • Sitt gärna en bit från fönster och ytterväggar om du har möjlighet
 • Använd anpassad klädsel
 • Kylbafflar styr kylningen av luften. Ofta placerade i taket.

Hur fungerar ventilationen?

Ventilationssystemet är till för att skapa luftombyte i lokalen, det genererar ingen värme. Det är svårt att ge generell information om ventilationssystem eftersom de alltid är individuellt anpassade till varje enskilt hus

Kontakta oss