EN

Information om rökning

Rökning är enligt lag förbjudet i och kring våra fastigheter. Vi har satt upp skyltar i och på våra fastigheter för att visa detta. Du som disponerar lokalen har skyldighet att se till att lagen efterföljs i anslutning till din verksamhet. Om en person trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåtet får polis eller ordningsvakt tillkallas. Observera att det endast är polis eller ordningsvakt som rent fysiskt får avvisa personer.

Vi eftersträvar att kunna erbjuda en rökfri miljö för alla våra hyresgäster. I Wallenstams fastigheter kommer det vara förbjudet att röka på innergårdar, även där allmänheten inte har tillträde.

Lagen innebär att rökning är förbjuden på bland annat följande ställen:

  • Barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn och ungdom, skolgårdar och motsvarande områden.
  • I anslutning till hälso- och sjukvård
  • I och kring restauranger och caféer
  • Ytor för gemensamt bruk i bostäder
  • Lekplatser
  • Entréer och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till

Kontakta oss