Drevvikens strand

Drevvikens Strand är ett naturnära område med nära till bad sommartid och plogade isar vintertid. Stockholms stad satsar stort på stadsutvecklingsområdet Telestaden & Drevvikens strand i Farsta, som Karlsviks strand är en del av. Totalt planerar staden för ca 4 500 nya bostäder här. I Drevvikens strand planeras det för ca 1 800 nya bostäder, skola, förskolor, handel och service.

Service och butiker
Perstorpsvägen som är en del av stadsutvecklingsområdet omvandlas till stadsstråk med butiker, restauranger och fik. Det är även nära till Farsta Centrum med ca 150 befintliga butiker.

Kommunikationer
För att göra området lättillgängligt blir det nya anslutningar till Nynäsvägen och nytt p-hus för området. Från Perstorpsvägen går det bussar till Skarpnäck, Farsta Centrum och Farsta Strand för de som åker tunnelbana eller pendeltåg.

Fritid och rekreation
Det ska skapas nya cykelstråk och ökad tillgänglighet ner till sjön där det planeras för strandpark och rekreationsområde. I Farsta finns simhall, idrottshall och idrottsplats.

Du kan läsa mer om planerna för Drevvikens strand på kommunens hemsida.