EN

Vad gör vi på Wallenstam?

På Wallenstam effektiviserar vi våra fastigheter och investerar i modern teknologi för att möta dessa utmaningar. Vi fortsätter vårt arbete med att koppla upp samtliga vattenmätare för att kunna mäta hur mycket vatten som förbrukas, samt söker kontinuerligt upp och åtgärdar läckor i vattenledningar för att minska onödig vattenförlust och återställer till korrekt funktion i våra fastigheter.

På 1 minut och 23 sekunder hann en svensk skidlegendar klä av sig, duscha, tvätta håret och klä på sig igen. Kan du slå detta?

För hållbar utveckling

FNs sjätte hållbarhetsmål fokuserar på att säkerställa tillgång till rent vatten och sanitet för alla. Målet betonar vikten av hållbar vattenförvaltning inom och mellan länder. Integrerade åtgärder för att skydda och restaurera vattenresurser anses vara avgörande för att uppnå långsiktig hållbarhet och anpassning till klimatförändringarna.

Läs mer här

Kundservice

Vår kundservice finns på plats för dig under kontorstid på vardagarna. Då är de redo att svara på dina frågor och ta emot felanmälningar. Ring oss på 020-400 100 så hjälper vi dig.

Läs mer