Pågående arbeten

Utvecklingen i Umami Park pågår för fullt. Nedan kan du ta del av vad som händer i respektive etapp och hur du som bor eller verkar i närområdet påverkas.

Etapp 1 - Trafikomläggning
I första etappen pågår arbeten med ledningar och mark av Sundbybergs Stad vilket leder till trafikomläggning längs Gesällvägen med enkelriktad trafik. Arbetet kan tyvärr innebära störande ljud och beräknas pågå fram till slutet av februari. Vi är tacksamma för ert tålamod!

Etapp 2 – Arbete med trappan och garage
Under november månad har vi välkomnat flera nya hyresgäster till Rissneleden 22 och 24. Invändiga arbeten pågår i huset på Rissneleden 20 vilket kan medföra störande ljud för närboende. Delar av garaget är fortsatt avspärrat. Trappan från förskolegården mot naturmark håller på att färdigställas, vi räknar med att vara klara i början av december.

Etapp 3 – Stomresning som kan innebära störande ljud
Stomresningen och fortsatta arbeten i etapp 3 som nu håller på att växa fram vilket kan medföra störande ljud till viss del. Vi är tacksamma för ert tålamod!

Centralkvarteret – Förberedelser för garage och rivningsarbeten
Vi förbereder sockelvåningens garage med bland annat vattenbilning och fortsatta rivningsarbeten. Arbeten som kan låta till viss del och påverka dig i närområdet.