Airdome - en temporär sporthallslösning

Datum
04 jul, 2018

Vad händer med befintliga Red Fox hallen?
Redfox hallen kommer att rivas och istället kommer det temporärt att ställas upp en sk Airdome- en uppblåsbar hall som ersättning.

Denna kommer monteras och ställas upp på tomten vid Långenäsvägen 11, preliminärt under juli månad. Härryda Kommun kommer hyra den provisoriska hallen och Wallenstam fortsätter som tidigare att förvalta den.
Den planeras monteras ner preliminärt 2020 då den nya sporthallen är färdigbyggd.

Hur kommer den att användas? Tanken är att den temporära hallen ska ersätta Redfox hallens tidigare aktiviteter. Härryda kommun ansvarar för denna planering och beslut.

Hur har ni valt uppställningsplats? Tomten för den temporära hallen ägs av Wallenstam. Den ligger strategisk till nära Wallenstamhallen, centrum och skolor.

Hur påverkar det den befintliga verksamhet vid Långenäsvägen 11?
Du och din hund har tidigare haft en agilityplan intill sin verksamhet. Denna flyttas nu och hängnas in mot Långenäsvägen, invid den temporära hallen. I byggnaden bredvid hallen kommer ett café öppna inom kort.

Grönt ljus för Mölnlycke Fabriker

Datum
26 sep, 2018

Nu har detaljplanen för Mölnlycke Fabriker vunnit laga kraft och vi kan förbereda för byggstart av cirka 600 nya bostäder och påbörja arbetet med att utveckla Mölnlycke Fabriker till ett attraktivt och centralt beläget område. Första etappen med 120 lägenheter påbörjas inom kort.

Byggstart för Mölnlycke Fabriker

Datum
27 okt, 2018

Idag startade officiellt byggnationen av Mölnlycke Fabriker, ett av Wallenstams största byggprojekt i Göteborgsregionen med 600 nya hem och utveckling av områdets genuina fabriksmiljöer. För att symbolisera byggstarten satte sig Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande i Härryda kommun och Jan Inge Forsberg, ledamot i kommunstyrelsen i en grävmaskin på plats för att ta ett första skoptag för Mölnlycke Fabriker.

– Äntligen är vi igång med utvecklingen av Mölnlycke Fabriker. Ett spännande och komplext projekt som kommer att ge 600 nya hem men också bidra till en varsam utveckling av den karaktäristiska fabriksmiljön längs Bruksgatan. Vår förhoppning är att kunna välkomna våra första hyresgäster här vid årsskiftet 2020/2021, säger Hans Wallenstam, vd Wallenstam.

– Mölnlycke Fabriker är ett stort projekt. Byggnationen kommer att ske etappvis och pågå under många år. Totalt sett ska vi bygga sex kvarter här och först ut är 123 hyreslägenheter i kvarter Rosengången, säger Hans Wallenstam.