Kapitel

  • 00:50Läget i stan
  • 02:50Detaljer från förr
  • 04:40Mötet mellan gammalt och nytt
  • 05:35Planlösningar
  • 09:58Varsam renovering
  • 11:00Var är vi nu?