Kallebäck – ett viktigt område i framtidens kollektivtrafik

Datum
21 maj, 2018

År 2035 beräknas storstadsområdet Göteborg, Mölndal och Partille ha fler än 800 000 invånare. Samtidigt kommer invånarantalet i Kallebäck att fördubblas.

Under säsongsinvigningen av Mitt i Kallebäck var Västtrafik på plats. I montern kunde besökarna snacka kollektivtrafik och mobilitet, men också provåka linbanan som ska byggas mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen i virtual reality.

– Linbana är ett av flera nya trafikslag i vårt nya kollektivtrafikprogram Koll2035, berättar Västtrafiks trafikutredare Stefan Krafft.

Snabba metrobussar är ett annat spännande inslag i framtidens trafikmix. Bussarna stannar vid stationsliknande hållplatser och kör runt city på infarts- och genomfartsleder. Stefan Krafft avslöjar att det kan bli aktuellt med en metrobusstation på E6:an, i höjd med Kallebäck.

– Kallebäck är ett prioriterat bostadsområde i Koll2035.

Bland annat kommer man att uppgradera dagens linje 50 till en så kallad citybuss. Citybussen är en vidareutveckling av dagens stombusskoncept – stora, rymliga bussar med täta avgångar som kör på el. Stefan Krafft hoppas även på en gång- och cykelbro till Mölndalsvägen, som skulle ge några minuters promenad till spårvagnen.

– Vi skulle även vilja se att de tidiga planerna med en förlängning av Flöjelbergsgatan till Kallebäck blir verklighet. Det skulle innebära en kortare bussresa till Mölndals station, som är en av regionens större knutpunkter.

Full fart i Sportskolan

Datum
15 aug, 2018

Precis i anslutning till skolstart fylldes Mötesplatsen Mitt i Kallebäck av sportglada barn under fyra dagar. Sportskolan arrangerades av SISU, Västra Götalands Idrottsförbund tillsammans med Föreningsrådet Örgryte-Härlanda och en rad lokala föreningar.

På schemat varvades basket, handboll, innebandy, ridning, taekwondo och volleyboll med full fart och över 100 unga sportentusiaster. Föreningarna får en möjlighet till rekrytering och att visa upp respektive verksamhet. Guldhedens Idrottsklubb, Göteborgs Fältrittklubb, Göteborg United Volleybollklubb, Kaidi Taekwondo, KFUM Göteborg Basket och Redbergslids Idrottsklubb. En populär aktivitet precis inför skolstart som vi tar med oss även i planeringen framöver.

Grönt ljus för Kallebäcks Terrasser

Datum
14 sep, 2018

Göteborgs politiker har gett klartecken för utvecklingen av Kallebäcks Terrasser. Kommunfullmäktige antog igår, den 13 september, detaljplanen som möjliggör Wallenstams byggnation av 1 800 nya lägenheter samt ytor för kontor, handel, restauranger förskola och skola i området. Tillsammans med Göteborgs stad och Trafikverket planeras för en gång- och cykelbro över till Mölndalsvägen likväl som en bilramp, eller så kallad fly-under, vid Kallebäcksmotet som ska avlasta trafiken och förbättra tillgängligheten till området.

– Äntligen närmar vi oss byggstart av Kallebäcks Terrasser. Vi räknar med att kunna påbörja byggnationen av de första kvarteren senare i år. Här kommer vi att skapa ett nytt trivsamt och levande område med mötesplatser, bostäder, kontor, handel och service, säger Marina Fritsche, regionchef för Wallenstam.

Kallebäcks Terrasser har fått sitt namn utifrån de nivåskillnader och naturliga terrasser som bebyggelsen och naturen bidrar till. Området kommer att utvecklas etappvis med en första inflyttning till 2021. Byggnationen av de första hyresrätterna kommer att starta i den del som gränsar mot berget. Samtidigt byggs även en kommersiell fastighet längs med E6/E20