Byggnation av garage samt trampolin- och gymnastikhallar (D) I garaget fortsätter beläggningsarbeten. På den gamla fastigheten mot Bruksgatan fortsätter vi med fasadarbeten. I hallarna pågår montage av bland annat trampolinutrustning. De två containrarna på vändplatsen på Bruksgatan blir kvar till mitten av maj. Arbetsområdet och bron vid Kraftgränd är inhägnat och avspärrat under projektet.

Kvarteret Smedjan (C)
Bonava fortsätter med sina markarbeten där kvarteret Smedjan kommer att växa upp med tre huskroppar. Kranbil levereras och monteras. Gjutningsarbeten påbörjas. Arbetet innebär en del transporter av bland annat betong.  

Ta dig fram i området
Framkomligheten på Fabriksvägen är något begränsad. Återmontering av gatsten på Bruksgatan kommer utföras senare i projektet.

 

PÅGÅENDE ARBETEN, Härryda kommun

Arenabygget
Den utvändiga fasaden är i stort sett klar. Nu pågår avslutande arbeten med målning, golvläggning och undertak. Ett konstverk är också på plats.

Gatuarbeten kring Massetjärn
Kommunen förbereder för flera gatuarbeten i området för att förstärka trafiken till och från det nya bostadsområdet. Vid Långenäsvägen/Fabriksvägen i söder har träd tagits ner för att göra en ny gång-och cykelväg genom parken och en trafiksäker överfart på Fabriksvägen. Nya träd ska planteras i parken för att ersätta de träd som tagits ner. Det pågår även en upphandling för VA- och gatuarbeten.

Störningar
Arbetet innebär fortsatt en del störande oljud och transporter till och från byggområdet. Helgarbete kan förekomma.

 

Bor du i närheten och vill ha information om pågående arbeten?
Anmäl dig här

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på molnlyckefabriker@wallenstam.se