Kv. Väven (F)
Utvändigt fortsätter arbeten med fasadmurning, målning av fasad samt plåtläggning. Invändiga arbeten som målning, kakel, montering av kök och installationer pågår.

Kv. Skogsvaktaren (H)
Pålningsarbeten beräknas pågå till och med vecka 25. Arbetet är intensivt och ljudstörande, vilket vi beklagar. Därefter påbörjas betongarbeten. Det innebär en hel del transporter till byggarbetsplatsen.

Byggnation av garage (D)
Montage av solcellsfasaden mot Långenäsvägen beräknas pågå till och med vecka 26. Långenäsvägen är avstängd för biltrafik, gång- och cykelbana är öppen. Vi beklagar att det blir begränsad framkomlighet. I garaget fortsätter arbeten med att lägga asfalt. På den gamla fastigheten mot Bruksgatan fortsätter vi med fasadarbeten. Arbetsområdet och bron vid Kraftgränd är inhägnat och avspärrat under projektet.

Kv. Smedjan (C)
Just nu pågår stommontage och takstolar sätts på plats. Arbetet innebär mycket tung trafik i form av transporter av betongstomme.

Ta dig fram i området
Då Långenäsvägen är avstängd för biltrafik, hänvisas trafiken till Bruksgatan. Det medför att framkomligheten är begränsad under denna period. Återmontering av gatsten på Bruksgatan kommer utföras senare i projektet.

Pågående arbeten Härryda kommun

Gatuarbeten kring Massetjärn
Nu startar arbetet med vägförstärkningar och nya ledningar för vatten- och avlopp vid västra Långetjärnsvägen söder om tjärnen. Medan ledningsarbetet pågår kommer biltrafiken att ledas om via Rörsvängen och över Långenäsparkeringen.

Störningar
På många ställen är byggtakten mycket hög just nu och det innebär att det är en hel del transporter till och från området. Fabriksvägen har något begränsad framkomlighet. Smidigaste sättet att ta sig fram med bil i området just nu är via Bruksgatan och Kraftgränd. Det förekommer arbete även på helger.

Bor du i närheten och vill ha information om pågående arbeten?
Anmäl dig här

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på molnlyckefabriker@wallenstam.se