Skicka Svefaktura

Wallenstam AB har sedan en tid tillbaka använt sig av elektroniska fakturor. Flertalet av våra leverantörer är redan i gång.

Observera att detta endast gäller företag, om du som privathyresgäst vill betala med e-faktura läs mer på Mina Sidor eller kontakta Kundservice.

Här kan du kostnadsfritt logga in och registrera era fakturor.

Vi vill även att samtliga fakturor från ditt företag ska vara elektroniska. Med denna rutin uppnår vi en mycket effektivare och säkrare process. Det är snabbt och enkelt att komma i gång. Standarden för e-fakturor i Sverige, Svefaktura, är det format som vi har valt att arbeta med. Oavsett förutsättningar eller storlek på ert bolag finns det enkla metoder och tjänster att tillgå. Observera att det är fakturor i formatet Svefaktura och inte faktura per PDF eller mejl.

Här hittar du information om hur du enklast går tillväga.

Fördelar för dig som leverantör?

 • E-fakturor innebär en konkurrensfördel.
 • I aktiv arbetstid tar det högst 15 minuter att komma i gång.
 • E-fakturor har en positiv miljöpåverkan.
 • Ni kommer kunna använda samma e-fakturalösning mot många av era kunder. 
 • Säkrare betalning i rätt tid på grund av säkrare adressering till rätt mottagare hos oss.

Vem ringer du för att komma igång?

Vi vill att du snarast tar kontakt med InExchange, 0500 – 44 63 60, för att få reda på hur ditt företag enklast skickar e-fakturor till oss.

Här kan du läsa om e-faktura och klicka vidare för att läsa mer om InExchange och deras tjänster.

 

Viktigt om din faktura

Vi ser gärna att du använder bankgiro för att underlätta behandlingen. Vi tillämpar 30 dagars betalningsvillkor. För att vi ska kunna hantera din faktura är det viktigt att den innehåller rätt saker. Vi har samlat dessa i en checklista som du bör gå igenom innan du skickar en faktura till oss.

Vi tillämpar mervärdesskattelagen.

Checklista

 • Datum för fakturans utfärdande.
 • Ett unikt löpnummer för varje faktura.
 • Säljarens organisations- och momsregistreringsnummer.
 • Köparens momsregistreringsnummer, om köparen är skattskyldig för köpet (s.k. omvänd skattskyldighet).
 • Säljarens namn och adress.
 • Köparens namn och adress.
 • Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art.
 • Det datum varorna såldes eller tjänsterna utfördes eller slutfördes.
 • Beskattningsunderlaget (priset före moms) för varje momssats.
 • Den eller de momssatser som tillämpats.
 • Den moms som ska betalas. 
 • Rätt faktureringsadress se e-fakturahjälpen.
 • Kontosträng enligt order. Om du inte erhållit kontosträng ange projektnummer eller fastighetsnummer.
 • Referensperson hos Wallenstam.
 • Bifoga beställningsorder.

Vårt enda bolag som har byggmoms är Wallenstam Entreprenad AB

Definitioner

Elektronisk faktura – En äkta e-faktura är en faktura som ställs ut elektroniskt (digitalt) och tas emot och behandlas elektroniskt. Den är digital från det att den skapas av utställaren i affärssystemet tills den tas emot, behandlas och arkiveras hos mottagaren. En äkta e-faktura är helt enkelt elektronisk hela vägen.

Svefaktura – Standardformat för e-fakturor i Sverige som tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Ekonomistyrningsverket för enkel elektronisk utväxling mellan fakturautställare och fakturamottagare. (Svefakturan bygger på eXtensive Mark-up Language – XML, som är ett universellt och utbyggbart märkspråk)

VAN-leverantör – Value Added Network, är en tredjepartsoperatör som många företag väljer att använda för att sköta konvertering mellan olika format, kommunikation, säkerhet och övervakning av den elektroniska trafiken mellan företag, B2B-trafik. Operatörerna har samtrafikavtal mellan varandra vilket gör massanslutning smidig. Kan jämföras med hur olika telebolag samverkar. Wallenstams VAN-leverantör är Inexchange när det gäller Svefaktura-format, och Tieto när det gäller Edifact-format.

GLN-kod – Global Location number, är ett nummer för att identifiera företag samt funktioner och platser kopplade till ett företag. Wallenstam har via Inexchange tagit fram GLN-koder till samtliga bolag inom Wallenstam. De leverantörer som använder sig av en annan lösning än Inexchange behöver tillgång till dessa GLN-koder och därför finns koderna tillgängliga i den gula rutan ovan.
Läs mer om GLN-koder på GS1 Swedens hemsida: http://www.gs1.se/sv/

SFTI – Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Ekonomistyrningsverket (ESV) och Kammarkollegiet bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel. Detta för att skapa kostnadseffektivare hantering av inköps- och fakturaprocesserna. Deras arbete inriktas på framtagande och rekommendationer av öppna standarder för elektronisk affärskommunikation under begreppet SFTI (Single Face To Industry) som publiceras på deras hemsida: http://www.sfti.se/sftistartsida
Namn, beställarid och kontosträng ska finnas med på fakturan.

Namn/Beställarid – Anställningsnummer, 3 siffror långt. Lämnas alltid till leverantören i samband med beställning.

Kontosträng – I Wallenstams kontosträng så är det 5 koddelar som kan vara aktuella vi en beställning. Konto – Anläggning/Adm.enhet – Projekt – Objekt – Spec.

För Projektfakturor till Svensk NaturEnergi anges 3 koddelar:
Konto – Anläggning – Projekt.

För Projektfakturor Byggverksamhet anges 4 koddelar:
Konto – Anläggning – Projekt – Objekt.

För Verksamhet/Förvaltning anges:
Konto – Anläggning – (Objekt) – (Spec).

För Stab/Administration anges Konto – Adm.Enhet – (Anstnr).