Vid nyrekrytering läggs stor vikt vid personliga egenskaper och kvalitéer. Vi tycker det är viktigt att du som medarbetare delar Wallenstams värderingar.

Tjänst

Ort

Sista ansökningsdag

Teknisk förvaltare

Stockholm

17 december 2017

Biträdande projektledare

Göteborg

15 januari 2018

Uthyrare bostad

Göteborg

15 januari 2018