Vid nyrekrytering läggs stor vikt vid personliga egenskaper och kvalitéer. Vi tycker det är viktigt att du som medarbetare delar Wallenstams värderingar.

Tjänst

Ort

Sista ansökningsdag

Projektuthyrare

Göteborg

1 april 2017

Projektledare- kommersiell nyproduktion

Göteborg

15 april 2017