Vid nyrekrytering läggs stor vikt vid personliga egenskaper och kvalitéer. Vi tycker det är viktigt att du som medarbetare delar Wallenstams värderingar.

Tjänst

Ort

Sista ansökningsdag

Projektledare med fokus på kommersiella lokaler

Stockholm

26 februari 2018

Assistent

Stockholm

28 februari 2018