Vid nyrekrytering läggs stor vikt vid personliga egenskaper och kvalitéer. Vi tycker det är viktigt att du som medarbetare delar Wallenstams värderingar.

Tjänst

Ort

Sista ansökningsdag

Driftoptimerare

Göteborg

6 januari 2019

Spontanansökan

Stockholm/Göteborg

Löpande