Vid nyrekrytering läggs stor vikt vid personliga egenskaper och kvalitéer. Vi tycker det är viktigt att du som medarbetare delar Wallenstams värderingar.

 

Tjänst

Ort

Sista ansökningsdag

Konferensvärd Göteborg

1 feb 

Spontanansökan

Göteborg

Löpande

Spontanansökan

Stockholm/Uppsala

Löpande