Vid nyrekrytering läggs stor vikt vid personliga egenskaper och kvalitéer. Vi tycker det är viktigt att du som medarbetare delar Wallenstams värderingar.

 

Tjänst

Ort

Sista ansökningsdag

Spontanansökan

Göteborg

Löpande

Spontanansökan

Stockholm/Uppsala

Löpande