Vid nyrekrytering läggs stor vikt vid personliga egenskaper och kvalitéer. Vi tycker det är viktigt att du som medarbetare delar Wallenstams värderingar.

Tjänst

Ort

Sista ansökningsdag

Receptionist/Konferensvärd

Stockholm

4 november 2018

Sociala medier specialist

Göteborg

14 november 2018

Spontanansökan

Stockholm/Göteborg

Löpande