Vid nyrekrytering läggs stor vikt vid personliga egenskaper och kvalitéer. Vi tycker det är viktigt att du som medarbetare delar Wallenstams värderingar.

Tjänst

Ort

Sista ansökningsdag

Säkerhetssamordnare

Stockholm

30 april 2017

Kundförvaltare

Stockholm

30 april 2017

Praktikant marknad-information

Stockholm