Wallenstam är ett bolag som vill värna om sina medarbetare. För oss är det viktigt att alla mår bra på sin arbetsplats och känner sig uppskattade. Varje anställd har en viktig funktion och tillsammans hjälps vi åt att driva bolagets utveckling framåt. Vi strävar efter att arbeta i en organisation där konstruktiv feedback ses som en självklarhet. Detta tror vi bidrar till utveckling och trivsel. Att ständigt ha en öppen dialog är för oss viktigt.

Inom Wallenstam arbetar cirka 200 personer på våra centralt belägna kontor i Göteborg och Stockholm. Vi erbjuder fräscha lokaler i en trivsam arbetsmiljö med en fördomsfri arbetskultur.

Wallenstam arbetar aktivt med hälsa och friskvård. Vi erbjuder företagshälsovård och våra hälsoinspiratörer inspirerar medarbetare till en aktiv och hälsosam livsstil. Vi har stort fokus på miljön och erbjuder en cykel- och kollektivtrafikvänlig arbetsplats.

Utvecklingsmöjligheter

Vi tror att utveckling och förändringar är en förutsättning för framgång och vill profilera oss som ett utvecklande fastighetsbolag.

Det är viktigt för oss att våra medarbetare har möjlighet att växa och utvecklas inom företaget. Vi strävar att ha tydliga mål för medarbetares kompetensutveckling och satsar årligen på både extern och intern utbildning. Vi värnar om intern rekrytering och när vi har lediga tjänster försöker vi därför i första hand ge möjligheten till någon som redan jobbar i företaget.

Klicka här för att se våra medarbetare berätta om sina roller och utvecklingsmöjligherna hos oss på Wallenstam.