Vad har ni för uppdrag för Wallenstam? 
Vi bedriver all form av måleriarbeten inklusive ett avancerat dekormåleri. För Wallenstams räkning är det fokus på lägenhetsrenoveringar, trapphus samt någon utomhusmålning.

Hur länge har ni samarbetat med Wallenstam?
Vi har jobbat för Wallenstam i tio år.

Hur funkar samarbetet?
Samarbetet har under alla år fungerat mycket smidigt och bra.

Vad är roligast med jobbet/uppdraget?
Det är alltid kul med kundkontakten med Wallenstams hyresgäster. Vårt samarbete med förvaltarna gör vardagen och arbetsdagen lätt.

Läs mer om Bivald Målia här