Hur länge har ni samarbetat med Wallenstam?
Vi har samarbetat länge och det närmar sig 20 år.

Hur funkar samarbetet?
Vi har trivts med varandra och haft ’ömsesidigt förtroende och respekt’ som ledord i vårt samarbete. Under årens lopp har vi haft nöjet att jobba tillsammans med många olika medarbetare hos Wallenstam.

Vad tycker du är speciellt och unikt med Wallenstam? Något som skiljer sig från andra fastighetsföretag?
Wallenstam har vuxit mycket de senaste åren, och därmed rekryterat fler medarbetare. Det är roligt och viktigt att jobba på ett bra sätt med alla. Det hoppas vi göra - nu och i framtiden.

Vad jobbar ni med just nu för Wallenstam?
Just nu arbetar vi med flera projekt. Ett är i Bandhagen och heter Trollesundsgårdar, där det planeras för cirka 160 bostadsrättslägenheter. I Tyresö har vi två projekt; hyresrätter i ”Allen” och bostadrätter i ”Terassen elva”. Vi tar också fram tidiga skisser för ett projekt i norra Stockholm.

Läs mer om Sjögren Arkitekter här

Läs med om Wallenstams nyproduktionsprojekt här