Vad jobbar ni med just nu för Wallenstam?
Vi har många projekt ihop med Wallenstam i både Göteborg och Stockholm. Ett par exempel i Göteborg är Mölnlycke fabriker, där vi utvecklat visionen, strukturplanen och detaljplanen med bland annat 600 bostäder integrerat i den gamla unika industrimiljön. Sten Sturegatan vid Skandinavium där vi har ett påbyggnadsprojekt med exklusiva lägenheter.
Ett annat intressant projekt är Bio Göta, SF:s koncept ”arthousebiograf”, på Götaplatsen. Det var en gammal biograf tidigare och har därefter inrymt diverse verksamheter. Nu blir det biograf igen med fyra salonger, som byggs ut mot Götaplatsen med bar och restaurang. Projektet ingår i Wallenstams arbete och stadens arbete med utvecklingen av hela Avenyn.

I Stockholms län arbetar vi med Ekerö centrum, som ska utvecklas med bostäder, butiker och lösningar för kollektivtrafik. Dessutom har vi flera mycket stora bostadsprojekt och planprojekt i Stockholm och Uppsala.  

Hur länge har ni samarbetat med Wallenstam?
Vi har jobbat med Wallenstam ända sedan 1980-talet. Det finns en lång vänskap och tradition av att samarbeta.  

Hur funkar samarbetet?
Vi har ett brett samarbete, såväl med ledningen när det gäller strategiska stadsutvecklingsfrågor som konkret i projekten när de realiseras. Att Wallenstam är ett ägarlett bolag gör att beslutsvägarna är korta. Samtidigt har de som ansvarar för projekten egen handlingsfrihet och därför går arbetet smidigt och snabbt. Det är alltid roligt att arbeta med en engagerad beställare utan byråkratiska bromsklossar.  

Vad tycker du är speciellt och unikt med Wallenstam? Något som skiljer sig från andra fastighetsbolag?
Wallenstam har ju flera affärsområden till skillnad från många andra fastighetsägare. De bygger prisvärda hyresrätter, utvecklar fastigheter för verksamheter i primära centrala lägen och deltar i stora stadsutvecklingsprojekt. Wallenstam tar också en aktiv roll i visionsarbete som utvecklar staden och branschen, både som företag och genom Hans Wallenstams stora samhällsengagemang i debatter, media och branschevent.

Läs mer om Wallenstams nyproduktion här

Läs mer om Semren & Månsson här