Vad jobbar ni med just nu?  
Just nu arbetar vi med många projekt. Vi utför VVS- och el-projektering i Wallenstams ny- och ombyggnadsprojekt i Göteborg. Vi arbetar både med den kommersiella delen samt med nyproduktion av bostäder. Några exempel är kvarteret Borgeby och kvarteret Sturefors. Dessutom jobbar vi med delar av nybyggnationen av bostäder i Kallebäck Terrasser och Mölnlycke Fabriker. Vi jobbar mycket som ”huskonsulter” i ett 20-tal av Wallenstams kommersiella fastigheter där merparten är på Avenyn eller inom Vallgraven.

Hur länge har ni samarbetat med Wallenstam?
Vi som företag har arbetat med Wallenstam i cirka 20 år och jag själv har varit med i cirka 12-13 år.

Hur funkar samarbetet?
Vi har ett bra samarbete där vi får möjlighet att arbeta med teknik som ligger i framkant. Personalen på Wallenstam har hög kompetens vilket vi uppskattar, och som ofta är en förutsättning för att lyckas, i de ofta mycket komplicerade ombyggnadsprojekten som genomförs.

Vad tycker du är speciellt och unikt med Wallenstam?
Något som skiljer sig från andra fastighetsbolag? Trots krav på hög kompetens och snabba beslut, så finns en kultur som värdesätter samarbete mellan alla parter som är involverade. Denna kombination skulle jag säga är unik i branschen vilket jag vet att andra fastighetsägare nyfiket följer och även försöker arbeta in i sina organisationer.

Läs mer om Wikström här

Läs mer om Wallenstams nyproduktion här