Vad jobbar ni med just nu för Wallenstam?
Vi levererar mätsystem och tjänster för driftsättning i nyproduktion och sedan en löpande tjänst för debitering av förbrukning. Just nu pågår ca. 15st nya projekt där merparten är nyproduktion av bostäder, framförallt i Göteborg och Stockholm.

Hur länge har ni samarbetat med Wallenstam?
EcoGuard och Wallenstam har haft ramavtal sedan januari 2016 men samarbetet startade några år tidigare.

Hur funkar samarbetet?
Mycket bra! Wallenstam har en mycket hög kompetens på sin personal både i Göteborg (HK) samt Stockholm som underlättar samarbetet.

Vilka fördelar ser du i att arbeta med Wallenstam?
Då Wallenstam är ett ledande fastighetsbolag så är de inte främmande för att testa den senaste tekniken. Det ger oss stora möjligheter att utveckla vår teknik så vi kan vara i framkant inom vårt specialområde. 

Hur är känslan i den dagliga kontakten med Wallenstam?
Den är mycket bra. Eftersom Wallenstam bygger ca. 1 000 lägenheter per år är det många personer inblandade från deras sida. Det innebär att kontakten med dem är mycket bred. Vi har säkert kontakten med ca. 20 personer veckovis i det löpande arbetet.

Vad tycker du är speciellt och unikt med Wallenstam?
Något som skiljer sig från andra fastighetsföretag? Wallenstam är inte bara ett fastighetsbolag. De är även Elproducent genom sitt dotterbolag Svensk Naturenergi. Med sina drygt 60st vindkraftverk är de självförsörjda i sitt fastighetsbestånd.

Läs mer om Ecoguard här