Vad jobbar ni med just nu för Wallenstam?  
Just nu jobbar vi med Stallbacken, nivå 5, i Mölndal och Kallebäcks Terrasser, KV 7 och 8.

Hur länge har ni samarbetat med Wallenstam?
Wallenstam är en kontinuerlig samarbetspartner sen många år tillbaka.

Hur funkar samarbetet?
Samarbetet fungerar mycket bra. Alla projekt har sina unika förutsättningar och utmaningar. Tillsammans med Wallenstam försöker vi hitta det bästa sättet att möta dessa.

Vad tycker du är speciellt och unikt med Wallenstam? Något som skiljer sig från andra fastighetsföretag?
I projekten så är det direktheten, de korta beslutsvägarna, som är unika. Svaren finns i nära, ”i huset”. Vi får klara direktiv som är lätta att förhålla sig till.

Vad gäller Wallenstam i stort så är det bredden på deras fastighetsägande; gamla fastigheter med kulturvärde, kontor, butiker och bostäder– allt i varierande ålder, från gammalt till nytt. Wallenstams engagemang och drivande part i många av Göteborgs utvecklingsprojekt är också viktigt för branschen. Även i förmågan att hitta en affär, oavsett om det är ett premiumläge innanför Vallgraven eller ett nyutvecklat bostadsprojekt utanför stadskärnan, så ser vi en särställning hos Wallstam.

Läs mer om Erseus Arkitekter här

Läs mer om Stallbacken här

Läs mer om Kallebäcks Terrasser här