Hur länge har ni samarbetat med Wallenstam?
Vi har jobbat tillsammans sedan våren 2014 då vi blev kontaktade av Wallenstam.

Hur funkar samarbetet?
Det sättet som Wallenstam vill bygga hus på är ett sätt som vi känner till väl och ett sätt som vi jobbat med/på under en lång tid. Vi tror och hoppas att det gynnar vår beställare. Det är också snabba puckar och oftast korta beslutsvägar vilket gör att projekten löper fint. Redan i ett tidigt skede har vi haft kontakt med både förvaltning- och ekonomiavdelningen. Det ger oss bra och tydliga ramar för vårt arbete.

Vad tycker du är speciellt och unikt med Wallenstam? Något som skiljer sig från andra fastighetsföretag?
Det finns en arkitektonisk spännvidd i projekten och vi upplever att Wallenstams bas ligger på en bra nivå och ger möjlighet till god gestaltning. Nytt för oss är att jobba tillsammans med en konceptutvecklare! Vi ser det både som utmanande och utvecklande. Det är viktigt att samtliga i projektet har ett helhetstänk, från upplevelsen hos stadens invånare till den boende.

Vad jobbar ni med just nu för Wallenstam?
Vi är i slutskedet av projekteringen av området Stallbacken i Mölndal. Där har vi tagit fram ett referenshus för ett punkthus. Tanken är att huset skall kunna placeras på andra tomter men med en anpassad gestaltning. Det ska bli totalt 491 lägenheter varav 133 bostadsrätter och övriga hyresrätter. Vi projekterar även just nu projektet Pålsjö i Helsingborg med dessa referenshus. Här är husen i en tappning om 4-5 våningar och med totalt 96 lägenheter.

Läs mer om Arkitekthuset här

Läs mer om Wallenstams nyproduktionsprojekt här