Vad jobbar ni med just nu för Wallenstam?
Nyligen avslutade vi ett projekt mitt emot Wallenstams Huvudkontor vilket var en lokalanpassning för restaurang La Venue, där Nils Alexandersson hos oss var platschef. Vi håller även på med en omfattande fasad och balkongrenovering på Dahlströmsgatan vilket Patrik Gustafsson håller i på Byggfokus.

Hur länge har ni samarbetat med Wallenstam?
Vi har samarbetat med Wallenstam sedan 2010 då vi blev tilldelade en kontorsanpassning för Fabrics på Södra Larmgatan. Strax därefter utförde vi även en totalrenovering av Kvarteret Kungsportsplatsen 2, vilket var en omfattade ombyggnad av kontor i fyra plan, flytt av trapphus, inbyggnad av innergård med mera.

Hur funkar samarbetet?
Samarbetet tycker vi fungerar väldigt bra.

Vilka fördelar ser du i att arbeta med Wallenstam?
Wallenstams projektledare är positiva och har stor kunskap och förståelse för vår verksamhet. Detta främjar ett gott samarbete med gemensamma målsättningar.

Hur är känslan i den dagliga kontakten med Wallenstam?
Tycker vi har en rak och tydlig kommunikation, med högt i tak.

Vad tycker du är speciellt och unikt med Wallenstam? Något som skiljer sig från andra fastighetsföretag?
Vi upplever att Wallenstam har en kultur med positivism och engagemang. Detta återspeglas i projektledarna som verkligen bryr sig om att resultatet blir bra i projekten och skapar så lång det är möjligt förutsättningarna för oss att lyckas på bästa sätt i våra projekt.        

Läs mer om Byggfokus här