Hur länge har ni samarbetat med Wallenstam? 
Med Kallebäcks Terrasser och bostäder har vi arbetat sedan september 2016. Umami har vi nyss startat. Tidigare har vi arbetat tillsammans i andra mindre projekt som främst rört kontor och kommersiella lokaler.

Hur funkar samarbetet?
Samarbetet fungerar väldigt bra. Vi har givande möten och en öppen och bra dialog med högt i tak.

Vad jobbar ni med just nu för Wallenstam?
Vi jobbar just nu främst med utvecklingen av Kallebäcks Terrasser i Göteborg. Ett spännande arbete med en helt ny stadsdel i Göteborg, med cykelavstånd till centrum och fina naturområden runt knuten. Vi arbetar med ny utformning av flera nya bostadskvarter, men också med kommersiella lokaler, ny skola samt gestaltning av områdets helhet med detaljplan och kvalitetsprogram. Det kommer att bli ett jättefint område att både bo och vistas i. Vi kommer att tillföra många kvaliteter som även kommer de befintliga bostäderna till gagn. På ritbordet har vi också La Venue som är en ombyggnad av fest- och konferensvåningar på Avenyn i Göteborg. I Stockholm har vi precis påbörjat arbetet med två nya bostadshus i Umami, Sundbyberg.

Vad tycker du är speciellt och unikt med Wallenstam? Något som skiljer sig från andra fastighetsbolag? 
Jag upplever att Wallenstam har höga ambitioner med sin satsning i Kallebäcks Terrasser. Det finns en vilja och ett stort engagemang, inte minst i att informera boende och skapa dialog i området. Man tar ett helhetsgrepp och är mån om att aktivera platsen redan innan byggnationen startat.

Läs mer om Liljewalls arkitekter här

Läs mer om Wallenstams nyproduktion här