Hur länge har ni samarbetat med Wallenstam?
Vi började vårt samarbete 2006 med projektet Högsbogatan i Göteborg och sedan dess har vi kontinuerligt haft projekt ihop.

Hur funkar samarbetet?
 Samarbetet fungerar mycket bra, jag tycker att vi tillsammans lyckas få till funktionella bostäder som är kostnadseffektiva utan att för den delen göra avkall på vare sig kvalitet eller estetiskt uttryck. Jag tror att vårt sätt att arbeta ihop gör att våra organisationer utvecklar varandra.

Vad tycker du är speciellt och unikt med Wallenstam? Något som skiljer sig från andra fastighetsföretag?
Jag anser att Wallenstams medarbetare som är i och kring projekten är engagerade och involverade under samtliga faser. De tillsammans med vår organisation bidrar till ett bra samarbetsklimat vilket resulterar i arbetsglädje och ett gott slutresultat.

Vad jobbar ni med just nu för Wallenstam?
Just nu producerar vi projektet ”Orangeriet” i Solberga, strax söder om Stockholm. Utöver det har vi ytterligare tre projekt i tidiga skeden.

Läs mer om Tornstaden här.

Läs mer om Wallenstams nyproduktionsprojekt här.