Vad jobbar ni med just nu för Wallenstam?
Just nu arbetar vi med renoveringen av yttertaken och fasaderna på Avenyn 1 & 2. Sen arbetar vi kontinuerligt med underhållen av främst yttertaken.

Hur länge har ni samarbetat med Wallenstam?
Vi har samarbetat sedan 2005. Så det har blivit ett antal år nu!

Hur funkar samarbetet?
Jag tycker vi har ett tätt och väl fungerande samarbete. Jag känner att vi har ett stort förtroende för det arbete vi utför. Vilket medför att det blir roligt och stimulerande att leverera bra arbeten.

Vilka fördelar ser du i att arbeta med Wallenstam?
Förtroendet för vårt arbete. Det är en trevlig och seriös arbetsmiljö och det finns en ömsesidig respekt för varandra.

Hur är känslan i den dagliga kontakten med Wallenstam?
Den är väldigt god.

Vad tycker du är speciellt och unikt med Wallenstam? Något som skiljer sig från andra fastighetsföretag?
Att Wallenstam värnar om att hålla efter sina fastigheter. Vi får vara med i ett tidigt läge, och tillsammans jobba fram bra beslut. Båda parter vill att det skall bli ett fullgott resultat i slutändan.

Läs mer om Er-Jill här