Vad har ni jobbat med för Wallenstam?
Vi har haft ett antal olika bostadsprojekt i tidiga skeden. Bland annat Kvarnbergsplan och Viksjö, men de ligger lite vilande just nu.

Hur länge har ni samarbetat med Wallenstam?
8 år

Hur funkar samarbetet?
Samarbetet har varit väldigt utvecklande.

Vad tycker du är speciellt och unikt med Wallenstam? Något som skiljer sig från andra fastighetsföretag?
Wallenstam söker samarbeten med entreprenörer tidigt i projekteringsprocessen vilket möjliggör förankringen av viktiga arkitektoniska aspekter. Ett konkret exempel på tidig förankring av arkitektoniska aspekter är projektet ”Ture No 8” där Wallenstam inledde ett samarbete med betongtillverkaren Strängbetong redan i detaljplaneskedet så att man kunde säkerställa att den inte helt ovanliga, kraftigt skulpterade gatufasaden var tekniskt och ekonomiskt genomförbar – ett bra sätt att undvika den i många fall vanliga tendensen att viktiga gestaltningsaspekt prioriteras bort ju närmare utförandet man kommer.