Hur länge har ni samarbetat med Wallenstam?
Första kontakten var kring 2011/2012, då Wallenstam hade fått sin första markanvisning i Uppsala.

Hur funkar samarbetet?
Mycket bra. Vi tycker det roligt att jobba i lag, klimatet är gott, ärligt och professionellt. Men framförallt känns det som just ett ”samarbete”. Något många pratar om, men få lyckas få till. Det som oftast blir är att man ”trillar” in gamla vanliga beställar-entreprenör-andan när väl ett projekt blivit skarpt.

Vad tycker du är speciellt och unikt med Wallenstam? Något som skiljer sig från andra fastighetsföretag?
Dels att Wallenstam bygger hyresrätter, vilket är rätt unikt, men också att vi bjuds in i ett tidigt skede. Då kan vi gemensamt arbeta med att få fram en bra och effektiv produkt.

Vad jobbar ni med just nu för Wallenstam?
Vi färdigställer just nu med tre projekt i Uppsala. Ett med cirka 140 hyresrätter i projektet Snickeriet, ett annat som startar snart med cirka 140 hyresrätter i ett projekt som heter Tre Vänner. Det tredje projekterar vi för bygghandlingar i ett projekt kallat Kvarngärdet.

Läs mer om HMB Construction AB här

Läs mer om Wallenstams nyproduktionsprojekt här.