Vad är Tjejjouren i väst, vad gör ni?
Tjejjouren Väst är en ideell förening som bildades 2010. Det är en nätbaserad stödverksamhet, via chatt, mobilapp och mejl, som vänder sig till alla i åldern 10-25 år som identifierar sig som tjej.

Stödfunktionerna bemannas av ideella medsystrar vars uppgift är att lyssna, stötta och vid behov slussa vidare stödsökande till olika former av professionella verksamheter. De som vänder sig till Tjejjouren Väst är helt anonyma

Den största problematiken som jouren stöter på är det sexuella våldet. Det är de upplevelser som Tjejjouren Väst uppfattar är det absolut svåraste att prata om för stödsökande. Andra vanliga ämnen är andra former av våld, självskadebeteende, ångest och ensamhet.

Verksamheten växer stadigt och kraftigt och snittet på chatkonversationer ligger för tillfället runt 1000 st/år. Chatten är öppen torsdagar och söndagar 20.00 -22.00 och Tjejjouren Väst har öppet alla veckor året runt samt extra öppet under storhelger som jul och midsommar.

Vad har ni på gång just nu? 
Under 2017 startade Tjejjouren Väst projektet #connectwithrespect som handlar om digitalt våld. Under hösten har vi utbildat många vuxna och gett dem verktyg för att öka förståelsen i barn och ungas liv på nätet samt hur vuxna kan arbeta förebyggande mot digitalt våld och hjälpa till när det redan har skett.

Vi vill lägga ansvaret för digitalt våld där det hör hemma, hos förövaren. Framöver kommer vi (beroende bidragsgivarna) fortsätta satsa på digitalt våld, vi kommer att ha öppet vår stödverksamhet som vanligt och arbeta med samverkan med olika kommuner inom Västra Götaland, myndigheter och organisationer. Vi har även planerat att börja arbeta mer aktivt med barnkonventionen. 

Hur ser samarbetet med Wallenstam ut?
Wallenstam har sponsrat oss under 2017. Den sponsringen går direkt till våra ideella som är grunden i hela verksamheten i form av kompetenshöjande insatser och annat som föreningen behöver. Vi hoppas att vi kan vidareutveckla samarbetet och att genom samarbetet med Wallenstam synas mer i Göteborg.

Läs mer om Tjejjouren Väst här