Hur länge har ni samarbetat med Wallenstam?
Vi gjorde ett par ombyggnader i runt 2005, men de större bostadsproduktionen startade 2012 i Kvillebäcken.

Hur funkar samarbetet?
Jättebra! Vi har en öppen och ärlig dialog. Vi har även skrivit en långsiktig avsiktsförklaring, så vi har en uppfattning vilka projekt vi kommer bli inblandade Det är också en bra grej, så från vår sida så är samarbetet perfekt.

Vad tycker du är speciellt och unikt med Wallenstam?
Något som skiljer sig från andra fastighetsföretag? Den stora grejen är att vi blir inblandade redan i idéstadiet och att vi gemensamt fram en budget och andra delar som är styrande i projektet.

Vad jobbar ni med just nu för Wallenstam?
Vi är slutfasen på två projekt: Stallbacken i Göteborg och Stengläntan i Helsingborg. Vi har vi precis startat två nya projekt i Helsingborg; Ulf Sparregatan i Lunden och Pålsjö.

Läs mer om Bergman & Höök här

Läs mer om Wallenstams nyproduktionsprojekt här