Vad är Maskrosbarn?
Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som vänder sig till barn i åldern 13-19 år som kommer från familjer där en eller fler föräldrar har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt. Maskrosbarn arbetar sedan 2005 med att förbättra barnens levnadsvillkor. Bland annat genom utbildningar, föreläsningar samt stödverksamhet i form av helg- och lovläger, torsdagsmys, internetstöd och personliga coacher.

Vad har ni på gång just nu?
Förutom vår vanliga verksamhet som kuratorstöd och torsdagsmys har vi startat två nya instaser tillsammans med socialtjänsten. E-coach vilket är en typ av kontaktperson som ungdomarna har under ett år samt helgläger för fem gånger per år.

I höst kommer vi också att delta i ett större seminarie kring hur ungdomar upplever kontakten med socialtjänst men också hur vi kan samarbeta och hur vi kan tänka nytt kring insatser för ungdomar.

Hur ser samarbetet med Wallenstam ut?
För oss betyder samarbetet med Wallenstam att vi kan vara på en plats dit ungdomarna lätt kan ta sig och att vi kan ha lokaler där vi faktistiskt får plats med alla våra ungdomar. Lokalerna är väldigt viktiga och jag har svårt att se att vi skulle kunna ha så bra centrala lokaler utan det samarbetet.

Hur kommer man i kontakt med Maskrosbarn?
På hemsidan, www.maskrosbarn.org finns information om deras verksamhet på olika orter.

Maskrosbarn har även en chat som bemannas av volontärer mellan 23-35 år som själva är maskrosbarn. Chatten har öppet söndag- torsdag mellan kl 20:00-22:00.

Läs mer om Maskrosbarn här
Läs mer om Wallenstams CSR-arbete här