Hur länge har ni samarbetat med Wallenstam?
ByggArvid blev kontaktade redan 2013 av Wallenstam, men det var först 2016 som vi hade möjlighet att påbörja vårt samarbete med projekt Stallbacken. Det finns fler projekt i vår gemensamma orderstock som väntar.

Hur funkar samarbetet?
Samarbetet fungerar mycket bra. Båda parter är öppna för dialog och lyssnar gärna in varandra för att hitta bästa möjliga lösningar, som både ger kostnadseffektivitet och kvalitet.

Vad tycker du är speciellt och unikt med Wallenstam?
Något som skiljer sig från andra fastighetsföretag? Lyhördhet och förmågan att bjuda in till tidigt samarbete, redan i projekteringsstatidet. Det är då vi som byggentreprenör känner att vi kan vara med och bidrag till en gemensam produktion.

Vad jobbar ni med just nu för Wallenstam?
Just nu är vi i slutfasen med projekt Stallbacken i Göteborg. Det är uppdelat i tre hus med totalt 82 hyresrätter.

Läs mer om ByggArvid här

Läs mer om Wallenstams nyproduktionsprojekt här