Obligationsprogram 19 maj 2015

ISIN-kod: SE0006964524

Obligationsprogrammets prospekt:

Allmänna villkor för obligationslån (ISIN-kod: SE0006964524)
Prospekt
Fortlevandeintyg
Green Bond Assessment 2016
Green Bond Assessment 2015

Obligationsprogram i korthet
Gröna obligationer, Icke säkerställda obligationer
Storlek 500 Mkr löper med en rörlig kupong om
3M STIBOR + 110 punkter
Löptid 4 år
Förfaller 25 mars 2019
Gällande lagstiftning Svensk
Börsnotering Nasdaq Stockholm
Arrangör Swedbank AB
Clearingsystem Euroclear Sweden AB
Emissionsinstitut Swedbank AB (publ),
105 34 Stockholm
+46 (0)8-585 900 00
www.swedbank.se

Identifierade tillgångar för Wallenstam Green Bond

Namn Kommun Antal verk Installerad effekt, MW Datum i drift Produktion 2016, kWh CO2-reduktion, ton
Lyngby Kristianstad 3 6,0

okt -07/
sep -10

14 381 875 187,0
Tängelsbol Mellerud 1 1,8 dec -08 5 140 494 66,8
Gategården Vara 1 1,8 nov -07 5 479 132 71,2
Västergården Mellerud 2 3,6 dec -08 10 043 162 130,6
Gunnarby Uddevalla 8 18,4 mar -13 55 871 120 726,3
Karstorp Skara 3 6,0 jun -12 13 959 446 181,5
Kilagården Skara 3 6,0 jun -12 15 345 467 199,5
Nyckeltorp Skara 3 6,0 maj -14 15 365 248 199,7
Järmunderöd Munkedal 3 6,0 dec -12 16 760 459 217,9
Furulund Kristianstad 2 4,0 jul -12 10 891 721 141,6
Tommared Laholm 6 13,8 maj -17 30 386 220 395,0
Södervidinge Kävlinge 2 4,0 nov -11 11 863 813 154,2
Stentjärnåsen Härjedalen 5 10,0 aug -10 26 184 642 340,4
Rätans-Digerberget Berg 5 11,5 feb -11 22 503 147 292,5
Middagsberget Berg 3 9,0 jan -13 19 796 037 257,3
Köjkeberget Vansbro 2 4,0 mar -09 11 011 648 143,2
Rålanda Uddevalla 2 4,0 maj -11 9 272 585 120,5
Vettåsen Ockelbo/Sandviken 6 13,8 apr -12 32 526 639 422,8
Mårtensklack Ockelbo/Sandviken 4 9,2 apr -12 25 011 566 325,2
    64 138,9   351 794 421 4 573,3

Beräkningsmetod:
Beräkningen är gjord av Svensk Energi (Elåret 2015)
Beräkningen av utsläppen utgår från elproduktionsdata per bränsle som sedan med hjälp av genomsnittliga verkningsgrader i anläggningarna räknas om till total tillförd mängd bränsle i anläggningarna. Därefter appliceras emissionsfaktorer på bränslemängderna för att få fram totala utsläpp.
Vi har använt värden för år 2014 som är de senaste som är tillgängliga.