Obligationsprogram 19 maj 2015

ISIN-kod: SE0006964524

Obligationsprogrammets prospekt:

Allmänna villkor för obligationslån (ISIN-kod: SE0006964524)
Prospekt
Fortlevandeintyg
Green Bond Assessment

Identifierade tillgångar för Wallenstam Green Bond

Namn Kommun Antal verk Installerad effekt MW Datum i drift
Lyngby Kristianstad 1 1,5 okt-07
Gategården Vara 1 1,8 jun-08
Tängelsbol Mellerud 1 1,5 dec-08
Digerberget Berg 5 11,5 feb-11
Vettåsen Ockelbo/Sandviken 10 23 apr-12
Middagsberget Berg 3 9 nov-12
Järmunderöd Munkedal 3 4,5 dec-12

Under år 2015 producerade parkerna tillsammans 156,5 GWh

Obligationsprogram i korthet
Gröna obligationer, Icke säkerställda obligationer
Storlek 500 Mkr löper med en rörlig kupong om
3M STIBOR + 110 punkter
Löptid 4 år
Förfaller 25 mars 2019
Gällande lagstiftning Svensk
Börsnotering Nasdaq Stockholm
Arrangör Swedbank AB
Clearingsystem Euroclear Sweden AB
Emissionsinstitut Swedbank AB (publ),
105 34 Stockholm
+46 (0)8-585 900 00
www.swedbank.se