Obligationsprogram 19 maj 2015

ISIN-kod: SE0006964524

Obligationsprogrammets prospekt:

Allmänna villkor för obligationslån (ISIN-kod: SE0006964524)
Prospekt
Fortlevandeintyg
Green Bond Assessment 2016
Green Bond Assessment 2015

Obligationsprogram i korthet
Gröna obligationer, Icke säkerställda obligationer
Storlek 500 Mkr löper med en rörlig kupong om
3M STIBOR + 110 punkter
Löptid 4 år
Förfaller 25 mars 2019
Gällande lagstiftning Svensk
Börsnotering Nasdaq Stockholm
Arrangör Swedbank AB
Clearingsystem Euroclear Sweden AB
Emissionsinstitut Swedbank AB (publ),
105 34 Stockholm
+46 (0)8-585 900 00
www.swedbank.se

Identifierade tillgångar för Wallenstam Green Bond

Namn Kommun Antal verk Installerad effekt, MW Datum i drift Produktion 2017, kWh CO2-reduktion, ton
Lyngby Kristianstad 3 6,0

okt -07/
sep -10

16 423 184 213,5
Tängelsbol Mellerud 1 1,8 dec -08 5 778 100 75,1
Gategården Vara 1 1,8 nov -07 5 847 664 76,0
Västergården Mellerud 2 3,6 dec -08 10 665 392 138,7
Gunnarby Uddevalla 8 18,4 mar -13 58 698 570 763,1
Karstorp Skara 3 6,0 jun -12 16 057 700

208,8

Kilagården Skara 3 6,0 jun -12 17 443 735 226,8
Nyckeltorp Skara 3 6,0 maj -14 17 184 575 223,4
Järmunderöd Munkedal 3 6,0 dec -12 18 674 126 242,8
Furulund Kristianstad 2 4,0 jul -12 12 150 886 158,0
Tommared Laholm 6 13,8 maj -17 35 459 790 461,0
Södervidinge Kävlinge 2 4,0 nov -11 12 568 565 163,4
Stentjärnåsen Härjedalen 5 10,0 aug -10 27 569 725 358,4
Rätans-Digerberget Berg 5 11,5 feb -11 23 373 827 303,9
Middagsberget Berg 3 9,0 jan -13 21 924 397 285,0
Köjkeberget Vansbro 2 4,0 mar -09 10 985 817 142,8
Rålanda Uddevalla 2 4,0 maj -11 10 258 489 133,4
Vettåsen Ockelbo/Sandviken 6 13,8 apr -12 33 974 309 441,7
Mårtensklack Ockelbo/Sandviken 4 9,2 apr -12 26 401 044 343,2
    64 138,9   381 439 895 4 958,7

Beräkningsmetod:
Beräkningen är gjord av Svensk Energi (Elåret 2016)
Beräkningen av utsläppen utgår från elproduktionsdata per bränsle som sedan med hjälp av genomsnittliga verkningsgrader i anläggningarna räknas om till total tillförd mängd bränsle i anläggningarna. Därefter appliceras emissionsfaktorer på bränslemängderna för att få fram totala utsläpp.
Vi har använt miljövärden för år 2015 som är de senaste som är tillgängliga.