Lån nr Lånedatum Löptid Belopp Ränta
101 23 nov 2017 3 år 650 Mkr 3M STIBOR + 1,00 %
102 23 nov 2017 3 år 850 Mkr 0,875 %
103 23 nov 2017  5 år 250 Mkr 3M STIBOR + 1,40 %
104 22 jan 2018 2 år 400 Mkr 0,68 %
105 5 jun 2018 2 år 400 Mkr 0,48 %
106 27 sep 2018 3 år 200 Mkr 3M STIBOR + 0,93 %
107 23 okt 2018 2,5 år 200 Mkr 3M STIBOR + 0,88 %
108 * 24 maj 2019 2 år 500 Mkr 3M STIBOR + 0,75 %
109 * 2 sep 2019 2 år 500 Mkr 3M STIBOR + 0,60 %
110 20 jan 2020 2 år 200 Mkr 3M STIBOR + 0,50 %
111 12 feb 2020 2,5 år 300 Mkr 3M STIBOR + 0,60 %
112 * 16 sep 2020 2 år 300 Mkr 0,695 %
Summa     4 750 Mkr   

* Grön obligation