Emitterade gröna obligationer

Lån nr Lånedatum Löptid Belopp Ränta
108 24 maj 2019 2 år 500 Mkr 3M STIBOR +0,75 %
109 2 sep 2019 2 år 500 Mkr 3M STIBOR +0,60 %
112 16 sep 2020 2 år 300 Mkr 0, 695 %

Kontakt

Karin Mizgalski

Hållbarhetschef 0730-78 23 70 Karin.Mizgalski@wallenstam.se

 

 

 

 

Susann Linde

CFO och IR-ansvarig 0705-17 11 34 Susann.Linde@wallenstam.se