Minskad energi- och vattenanvändning

En av våra ledstjärnor under perioden 2019-2023 är att årligen minska vår miljöpåverkan, genom insatser inom fokusområdena energi, transporter och resurser.

För att nå vår målsättning har varje fastighet en egen energiplan. Vi arbetar aktivt med driftoptimering, förbättring av tekniska installationer och med att ersätta fossilt bränsle till miljövänlig teknik. Dessutom är individuell mätning av el och vatten standard i all vår nybyggnation sedan 2006. Vilket bidrar till att förbrukningen vanligtvis sjunker med 10-25 % efter en inkörningsperiod.

Förnybar energi

I början av 2013 blev Wallenstam som första fastighetsbolag i Sverige självförsörjande på förnybar energi.

Det uppnådde vi genom att bygga och driva egna vindkraftverk med en installerad effekt på cirka 139 MW. Genom våra 66 vindkraftverk producera vi förnybar energi och bidrar vi till att minska vår egen CO2-påverkan.

 

Miljöaktiviteter

Driftoptimering
Vi driftoptimerar våra fastigheter genom uppdatering av styr- och reglersystem till mer modern teknik, något som gynnar såväl våra kunder som miljön. Även våra tekniska installationer förbättras successivt och utvecklas i samband med ny- och ombyggnationer. Vi har även ett forum med energi- och driftkonsulter som är knutna till oss som energiexperter.

Miljöriktig teknik
Konvertering till mer miljöriktigt teknik sker kontinuerligt och andelen fastigheter som idag värms upp med fossilt bränsle är marginell. Vi kan dessutom tack vare vår satsning på vindkraft erbjuda samtliga hyresgäster förnybar energi till ett förmånligt pris.

Miljöprogram som styrmedel

Vår nybyggnation utvecklas kontinuerligt för att bli mer energieffektiv och vi använder ofta energismart teknik för att sänka fastighetens energianvändning. På marknaden finns en rad miljöprogram som Green Building och Miljöbyggnad. Miljöprogrammen använder vi som kravspecifikationer gällande energi, inomhusmiljö och material vid ny- och ombyggnationer för att uppnå såväl god kvalitet som minskad miljöbelastning.

Boendemiljö

Ett bra boende förutsätter ett gott samhälle. Trygghet och kvalitet är prioriterade frågor i och runt våra fastigheter.

  • Vi har fokus på långsiktig trygghet och säkerhet i boendet via egen säkerhetsavdelning.
  • Vi tar fram lösningar för att förbättra den sociala miljön, atmosfären och tryggheten i våra närområden.
  • Vi är anslutna till Störningsjouren i Stockholm och Göteborg och arbetar aktivt med ett genomgripande kvalitets- och trygghetsprogram.
  • Vi har ett samarbete med organisationen Huskurage som arbetar aktivt med att förhindra våld i nära relationer genom grannsamverkan.