Rekommenderas av kunder

En annan ledstjärna är att andelen kunder som vill rekommendera Wallenstam ska öka årligen.

Vad våra kunder tycker om sitt boende och sina lokaler är viktigt för oss. Vi gör årligen undersökningar bland våra hyresgäster för att på ett strukturerat sätt ta reda på behov och önskemål. Resultaten använder vi för att hitta förbättringsområden som är betydelsefulla för kunderna. Vi har under en lång tid mätt kundnöjdheten bland våra hyresgäster och har genom åren infört en rad förbättringar, bland annat en central kundservice som ökat tillgängligheten och servicegraden.

Både andelen bostadshyresgäster och andelen företagshyresgäster som vill rekommendera Wallenstam som hyresvärd har ökat 2017 jämfört med föregående år och uppgår till närmare 85 %.