Rekommenderas av kunder

En annan ledstjärna är att andelen kunder som vill rekommendera Wallenstam ska öka årligen.

Vad våra kunder tycker om sitt boende och sina lokaler är viktigt för oss. Vi gör årligen undersökningar bland våra hyresgäster för att på ett strukturerat sätt ta reda på behov och önskemål. Resultaten använder vi för att hitta förbättringsområden som är betydelsefulla för kunderna. Vi har under en lång tid mätt kundnöjdheten bland våra hyresgäster och har genom åren infört en rad förbättringar, bland annat en central kundserveice som ökat tillgängligheten och servicegraden.

Andelen lokalhyresgäster som i 2015 års undersökning vill rekommendera Wallenstam som hyresvärd sjönk något jämfört med i undersöknmingen 2014, då vi hade en mycket kraftig höjning. Bland bostadshyresgästerna ökade andelen som vill rekommendera Wallenstam som hyresvärd både 2014 och 2015.