Styrelsens ledamöter

Christer Villard

Ordförande

Styrelseledamot sedan 1995

Född: 1949

Utbildning: Jur. kand.

Tidigare erfarenhet från olika företagsledande positioner bl a som vd för Aragon Fondkommission, Hägglöf och Ponsbach Fondkommission AB, Kaupthing Bank Sverige AB, Retriva AB och vvd för Götabanken och som rådgivare för Världsbanken till regeringarna i Litauen och Indonesien.

Andra uppdrag
Bland annat styrelseordförande i ACCVI AB, Drottningholmsteaterns vänner, Länsförsäkringar Stockholm och Stockholms Köpmansklubb. Styrelseledamot i AB Segulah, G Hamiltons familjestiftelse, Fagerbergs stiftelse inom Stockholms Borgerskap, Stiftelsen Drottningholms Slottsteater och Länsförsäkringar AB.

Svensk Kod för Bolagsstyrning: 
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieinnehav per 2016-12-31:
163 000 B-aktier (inklusive familjemedlemmar)

Ulrica Messing

Vice ordförande

Styrelseledamot sedan 2008

Född: 1968

Utbildning:
Gymnasieexamen Samhällsvetenskaplig linje

Tidigare erfarenhet bl.a som riksdagsledamot samt statsråd i Arbetsmarknadsdepartementet, Kulturdepartementet och Näringsdepartementet, samt från arbete vid Hassela behandlingshem.

Andra uppdrag
Bland annat styrelseordförande i Astrid Lindgrens värld AB och Göteborgs hamn. Styrelseledamot i Länsförsäkringar Fondbolag.

Svensk Kod för Bolagsstyrning
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieinnehav per 2016-12-31:
301 474 B-aktier (inklusive familjemedlemmar)

Anders Berntsson

Ledamot

Styrelseledamot sedan 1997
(Suppleant 1981-1996)

Född: 1954

Utbildning: Jur. kand.

Tidigare erfarenhet från arbete inom Handelsbanken AB och 1979-2006 som vvd på Wallenstam AB samt ett antal andra styrelse- och rådgivningsuppdrag relaterade till bygg- och fastighetsbranschen.

Andra uppdrag:
Bland annat styrelseordförande i POR MI CUENTA GROUP AB.

Svensk Kod för Bolagsstyrning:
Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare

Aktieinnehav per 2016-12-31: 
20 100 000 B-aktier (inklusive familjemedlemmar)

Agneta Wallenstam

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2010

Född: 1952

Utbildning: Utbildning inom teologi, etnologi, arkeologi och socialantrolpologi. Master i Kulturantropologi.

Tidigare erfarenhet från arbete som pastor och församlingsföreståndare i olika församlingar sedan 1987.

Andra uppdrag:
Bland annat pastor i Betlehemskyrkan i Göteborg. Styrelseledamot i Göteborgs Räddningsmission, samt Ulla och Lennart Wallenstam stiftelsen, Förtroendeman i Sparbanksstiftelsen Alingsås.

Svensk Kod för Bolagsstyrning:
Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieinnehav per 2016-12-31: 
22 204 000 B-aktier

Karin Mattsson Weijber

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2016

Född:1972

Utbildning: Fil.kand i sociologi (personalvetare)

Tidigare erfarenhet som bland annat ordförande i Riksidrottsförbundet samt ställföreträdande medlemschef m.m. för Lantbrukarnas riksförbund.

Andra uppdrag:
Bland annat styrelseordförande i WCR 2019 Jämtland/Härjedalen AB, Flyinge AB, Ridskolan Strömsholm AB, Länsförsäkringar Jämtland samt Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse. Styrelseledamot i Frösö Park Fastighets AB, ENGSO (European Non-Governmental Sports Organisation), Mellanskog, Astrid Lindgrens Värld AB, OK Ekonomisk Förening med dotterbolag och Svenska Hockeyligan AB.

Svensk Kod för Bolagsstyrning:
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Aktieinnehav per 2016-12-31:
500 B-aktier