Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske på följande sätt

Vid anmälan ska aktieägare uppge

  • namn (firma)
  • personnummer (organisationsnummer)
  • adress och telefonnummer
  • namn och personnummer på eventuellt ombud 
  • antal eventuellt medföljande biträde/-n (högst två stycken)

För information om hur dina personuppgifter behandlas klicka här

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns här.

Handlingar inför årsstämman 2019