Det är lätt att träna och ha ett aktivt fritidsliv här i Älta. Därför trivs vi jättebra!

— Anna Larsson, 35 år, Ältabo

Den gemensamma visionen för Älta och som fått namnet Ännu mera Älta 2025, har tagits fram tillsammans med politiker, boende, föreningar och oss. Programmet resulterade in ett program för Älta centrum som antogs 2015.

Du hittar mer information om visionen och programmet på Nacka kommuns webbplats.

älta 2025

Vi kommer att skapa fler bostäder och en ny butiksgata med plats för umgänge och möten.

— Sara Wernersson, projektutvecklare på Wallenstam

Snabbfakta

Antal lägenheter: ca 1 000