Är du intresserad?

Snabbfakta

FAKTA STAMPGATAN 14 PÅBYGGNAD

  • Byggstart: Vintern 2021
  • Kvm: ca 1500 kvm (Tillbyggnaden slås samman med befintligt översta planet och totalt blir det 4400 kvm på de tre översta våningarna.)
  • Våningsplan: 1.5 nya, 5.5 befintliga
  • Kommersiellt: Restaurang, gym i bottenplan och kontor på övre plan
  • Beräknad färdigställande: Vintern 2022
  • Arkitekt: TBA