Parallella uppdrag

Under hösten bjöd Wallenstam, i samarbete med Göterborgs stad och Sveriges Arkitekter in till prekvalificering inför parallella uppdrag för Heden 47:2. Fyra team har valts ut och uppdragen startar januari 2021, och ska vara färdigt i maj 2021.

De parallella uppdragen syftar till att få fram ett projekt med väl gestaltade, genomförbara och utvecklingsbara byggnadsförslag för en multifunktionell byggnad. Projektet omfattar framtidens kontorsarbetsplatser, yteffektiva företagsbostäder, samt en ny tennisanläggning innehållandes åtta inomhusbanor med tillhörande ytor.

Utvalda team för parallella uppdragen är:

Kjellgren Kaminsky Architecture och General architecture
Tham & Videgård Arkitekter
Bornstein Lyckefors Arkitekter
Elding Oscarson Arkitekter

Snabbfakta

Lokaltyp: kontor, kommersiella lokaler, tennishall

Yta: ca 25 000 kvm kommersiella ytor

Ort: Göteborg

Status: pågående detaljplan