Välkommen på digital visning!

Visning i 3D - Rotera fritt i 360°

Nu kan du själv bestämma vad du vill titta på och när. En virtuell visning i 3D låter dig besöka vår visningslägenhet i 360 grader - oavsett var du befinner dig!

Lägenhetslista

Etapp 1, Disponentvägen 4 - prel. inflyttning 2020-12-01

Lghnr Vån Storlek Kvm Hyra, kr/mån Ritning
2101 1 1 39 8 034 Klicka här
2102 1 2 50 9 061 Klicka här
2103 1 1 42 8 314 Klicka här
2104 1 2 55 9 342 Klicka här
2106 1 1 40 7 100 Klicka här
2202 2 1 40 7 473 Klicka här
2203 2 1 40 7 473 Klicka här
2204 2 3 72 11 397 Klicka här
2206 2 2 50 8 688 Klicka här
2207 2 2 50 8 688 Klicka här
2301 3 2 55 9 342 Klicka här
2302 3 1 40 7 473 Klicka här
2303 3 1 40 7 473 Klicka här
2304 3 3 72 11 397 Klicka här
2305 3 2 50 8 875 Klicka här
2306 3 2 50 8 875 Klicka här
2307 3 2 50 8 875 Klicka här
2401 4 2 55 9 342 Klicka här
2402 4 1 40 7 473 Klicka här
2403 4 1 40 7 473 Klicka här
2404 4 3 72 11 397 Klicka här
2405 4 2 50 8 875 Klicka här
2406 4 2 50 8 875 Klicka här
2407 4 2 50 8 875 Klicka här
2501 5 2 55 9 342 Klicka här
2502 5 1 40 7 473 Klicka här
2503 5 1 40 7 473 Klicka här
2504 5 3 72 11 397 Klicka här
2505 5 2 50 8 875 Klicka här
2506 5 2 50 8 875 Klicka här
2507 5 2 50 8 875 Klicka här
2601 6 2 55 9 342 Klicka här
2602 6 1 40 7 473 Klicka här
2603 6 1 40 7 473 Klicka här
2604 6 3 72 11 584 Klicka här
2605 6 2 50 8 875 Klicka här
2606 6 2 50 8 875 Klicka här
2607 6 2 50 8 875 Klicka här
2701 7 2 55 9 342 Klicka här
2702 7 1 40 7 473 Klicka här
2703 7 1 40 7 473 Klicka här
2704 7 3 72 11 584 Klicka här
2705 7 2 50 8 875 Klicka här
2706 7 2 50 8 875 Klicka här
2707 7 2 50 8 875 Klicka här
2801 8 2 55 9 342 Klicka här
2802 8 1 40 7 473 Klicka här
2803 8 1 40 7 473 Klicka här
2804 8 3 72 11 584 Klicka här
2805 8 2 50 8 875 Klicka här
2806 8 2 50 8 875 Klicka här
2807 8 2 50 8 875 Klicka här
2901 9 2 50 9 061 Klicka här
2902 9 3 74 11 771 Klicka här
2904 9 3 89 13 359 Klicka här
2905 9 2 44 8 501 Klicka här

 

Etapp 2, Disponentvägen 2 - prel. inflyttning 2021-02-01

Lghnr Vån Storlek Kvm Hyra, kr/mån Ritning
1001 0 3 72 11 397 Klicka här
1101 1 3 72 11 210 Klicka här
1103 1 1 40 7 100 Klicka här
1105 1 1 42 7 847 Klicka här
1106 1 2 50 9 061 Klicka här
1107 1 1 39 7 567 Klicka här
1201 2 2 50 8 688 Klicka här
1202 2 2 50 8 688 Klicka här
1203 2 2 50 8 688 Klicka här
1204 2 3 72 11 397 Klicka här
1205 2 1 40 7 473 Klicka här
1206 2 1 40 7 473 Klicka här
1207 2 2 55 9 342 Klicka här
1301 3 2 50 8 875 Klicka här
1302 3 2 50 8 875 Klicka här
1303 3 2 50 8 875 Klicka här
1304 3 3 72 11 397 Klicka här
1305 3 1 40 7 473 Klicka här
1306 3 1 40 7 473 Klicka här
1307 3 2 55 9 342 Klicka här
1401 4 2 50 8 875 Klicka här
1402 4 2 50 8 875 Klicka här
1403 4 2 50 8 875 Klicka här
1404 4 3 72 11 397 Klicka här
1405 4 1 40 7 473 Klicka här
1406 4 1 40 7 473 Klicka här
1407 4 2 55 9 342 Klicka här
1501 5 2 50 8 875 Klicka här
1502 5 2 50 8 875 Klicka här
1503 5 2 50 8 875 Klicka här
1504 5 3 72 11 397 Klicka här
1505 5 1 40 7 473 Klicka här
1506 5 1 40 7 473 Klicka här
1507 5 2 55 9 342 Klicka här
1601 6 2 50 8 875 Klicka här
1602 6 2 50 8 875 Klicka här
1603 6 2 50 8 875 Klicka här
1604 6 3 72 11 397 Klicka här
1605 6 1 40 7 473 Klicka här
1606 6 1 40 7 473 Klicka här
1607 6 2 55 9 342 Klicka här
1701 7 2 50 8 875 Klicka här
1702 7 2 50 8 875 Klicka här
1703 7 2 50 8 875 Klicka här
1704 7 3 72 11 397 Klicka här
1705 7 1 40 7 473 Klicka här
1706 7 1 40 7 473 Klicka här
1707 7 2 55 9 342 Klicka här
1801 8 2 50 8 875 Klicka här
1802 8 2 50 8 875 Klicka här
1803 8 2 50 8 875 Klicka här
1804 8 3 72 11 397 Klicka här
1805 8 1 40 7 473 Klicka här
1806 8 1 40 7 473 Klicka här
1807 8 2 55 9 342 Klicka här
1901 9 2 44 8 501 Klicka här
1902 9 3 89 13 359 Klicka här
1903 9 4 110 15 507 Klicka här
1904 9 3 74 11 771 Klicka här
1905 9 2 47 8 781 Klicka här