Visning i 3D - Rotera fritt i 360°

Nu kan du själv bestämma vad du vill titta på och när. En virtuell visning i 3D låter dig besöka vår visningslägenhet i 360 grader - oavsett var du befinner dig!

KV. 1 Prel. inflytt 2021-02-01

Lgh nr Kvm Rok Våning Prel. hyra/månad Prel. hyra totalt/år Ritning Koncept
5851-1411 77 3 1 13 129 157 550 Klicka här Mörkt
5851-1422 61 2 2 11 010 132 119 Klicka här Mörkt
5851-1423 91 4 2 15 250 182 996 Klicka här Mörkt
5851-1432 61 2 3 11 010 132 119 Klicka här Mörkt
5851-1442 61 2 4 11 010 132 119 Klicka här Mörkt
5851-1443 91 4 4 15 250 182 996 Klicka här Mörkt
5851-1452 61 2 5 11 035 132 419 Klicka här Mörkt
5851-1462 61 2 6 11 035 132 419 Klicka här Mörkt
5851-1463 91 4 6 15 275 183 296 Klicka här Mörkt
5851-1472 61 2 7 11 035 132 419 Klicka här Mörkt
5851-1513 77 3 1 13 129 157 550 Klicka här Mörkt
5851-1521 91 4 2 15 250 182 996 Klicka här Ljust
5851-1533 59 2 3 10 793 129 510 Klicka här Mörkt
5851-1541 91 4 4 15 250 182 996 Klicka här Mörkt
5851-1543 59 2 4 10 793 129 510 Klicka här Mörkt
5851-1553 59 2 5 10 818 129 810 Klicka här Mörkt
5851-1561 91 4 6 15 275 183 296 Klicka här Mörkt
5851-1563 59 2 6 10 818 129 810 Klicka här Mörkt
5851-1573 52 2 7 10 057 120 678 Klicka här Mörkt


KV. 2 Prel. inflytt 2021-02-01

Lgh nr Kvm Rok Våning Prel. hyra/månad Prel. hyra totalt/år Ritning Koncept
5852-2006 53 2 0 10 050 120 603 Klicka här Mörkt
5852-2007 32 1 0 7 115 85 380 Klicka här Mörkt
5852-2009 68 3 0 12 426 149 109 Klicka här Ljust
5852-2106 32 1 1 7 180 86 160 Klicka här Mörkt
5852-2110 53 2 1 10 115 121 383 Klicka här Ljust
5852-2111 33 1 1 7 289 87 465 Klicka här Mörkt
5852-2205 32 1 2 7 205 86 460 Klicka här Mörkt
5852-2209 32 1 2 7 205 86 460 Klicka här Mörkt
5852-2210 53 2 2 10 140 121 683 Klicka här Mörkt
5852-2303 32 1 3 7 205 86 460 Klicka här Mörkt
5852-2306 32 1 3 7 205 86 460 Klicka här Mörkt
5852-2308 32 1 3 7 205 86 460 Klicka här Mörkt
5852-2310 53 2 3 10 140 121 683 Klicka här Mörkt
5852-2311 33 1 3 7 314 87 765 Klicka här Mörkt
5852-2402 32 1 4 7 205 86 460 Klicka här Mörkt
5852-2405 32 1 4 7 205 86 460 Klicka här Mörkt
5852-2407 32 1 4 7 205 86 460 Klicka här Mörkt
5852-2409 32 1 4 7 205 86 460 Klicka här Mörkt
5852-2410 53 2 4 10 140 121 683 Klicka här Mörkt