KV. 1 Prel. inflytt 2020-09-01

Lgh nr Kvm Rok Våning Prel. hyra/månad Prel. hyra totalt/år Ritning Koncept
5851-1101 77 3 0 13 094 157 130 Klicka här Ljust
5851-1102 31 1 0 7 006 84 075 Klicka här Ljust
5851-1112 61 2 1 10 985 131 819 Klicka här Ljust
5851-1122 61 2 2 11 010 132 119 Klicka här Mörkt
5851-1123 91 4 2 15 250 182 996 Klicka här Mörkt
5851-1132 61 2 3 11 010 132 119 Klicka här Mörkt
5851-1142 61 2 4 11 010 132 119 Klicka här Mörkt
5851-1143 91 4 4 15 250 182 996 Klicka här Mörkt
5851-1152 61 2 5 11 035 132 419 Klicka här Mörkt
5851-1153 78 3 5 13 318 159 815 Klicka här Mörkt
5851-1203 77 3 0 13 094 157 130 Klicka här Mörkt
5851-1213 59 2 1 10 768 129 210 Klicka här Mörkt
5851-1221 90 4 2 15 141 181 692 Klicka här Mörkt
5851-1223 59 2 2 10 793 129 510 Klicka här Mörkt
5851-1233 59 2 3 10 793 129 510 Klicka här Mörkt
5851-1241 90 4 4 15 141 181 692 Klicka här Mörkt
5851-1243 59 2 4 10 793 129 510 Klicka här Mörkt
5851-1253 52 2 5 10 057 120 678 Klicka här Mörkt


KV. 2 Prel. inflytt 2020-11-15

Lgh nr Kvm Rok Våning Prel. hyra/månad Prel.hyra totalt/år Ritning Koncept
5852-1101 77 3 0 13 094 157 130 Klicka här Ljust
5852-1102 30 1 0 6 898 82 771 Klicka här Ljust
5852-1113 29 1 1 6 854 82 246 Klicka här Ljust
5852-1121 59 2 2 10 793 129 510 Klicka här Mörkt
5852-1123 29 1 2 6 879 82 546 Klicka här Mörkt
5852-1124 91 4 2 15 250 182 996 Klicka här Mörkt
5852-1133 29 1 3 6 879 82 546 Klicka här Mörkt
5852-1141 59 2 4 10 793 129 510 Klicka här Mörkt
5852-1143 29 1 4 6 879 82 546 Klicka här Mörkt
5852-1144 91 4 4 15 250 182 996 Klicka här Mörkt
5852-1153 29 1 5 6 904 82 846 Klicka här Mörkt
5852-1154 77 3 5 13 209 158 510 Klicka här Mörkt


KV. 2 Prel. inflytt 2020-12-01

Lgh nr Kvm Rok Våning Prel. Hyra/mån Prel. hyra totalt/år Ritning Koncept
5852-1203 77 3 0 13 094 157 130 Klicka här Ljust
5852-1212 29 1 1 6 854 82 246 Klicka här Ljust
5852-1214 59 2 1 10 768 129 210 Klicka här Mörkt
5852-1221 91 4 2 15 250 182 996 Klicka här Mörkt
5852-1222 29 1 2 6 879 82 546 Klicka här Mörkt
5852-1232 29 1 3 6 879 82 546 Klicka här Mörkt
5852-1234 59 2 3 10 793 129 510 Klicka här Mörkt
5852-1241 91 4 4 15 250 182 996 Klicka här Mörkt
5852-1242 29 1 4 6 879 82 546 Klicka här Mörkt
5852-1252 29 1 5 6 904 82 846 Klicka här Mörkt
5852-1254 52 2 5 10 057 120 678 Klicka här Mörkt


KV. 1 Prel. inflytt 2021-02-01

Lgh nr Kvm Rok Våning Prel. hyra/månad Prel. hyra totalt/år Ritning Koncept
5851-1411 77 3 1 13 129 157 550 Klicka här Mörkt
5851-1422 61 2 2 11 010 132 119 Klicka här Mörkt
5851-1423 91 4 2 15 250 182 996 Klicka här Mörkt
5851-1432 61 2 3 11 010 132 119 Klicka här Mörkt
5851-1442 61 2 4 11 010 132 119 Klicka här Mörkt
5851-1443 91 4 4 15 250 182 996 Klicka här Mörkt
5851-1452 61 2 5 11 035 132 419 Klicka här Mörkt
5851-1462 61 2 6 11 035 132 419 Klicka här Mörkt
5851-1463 91 4 6 15 275 183 296 Klicka här Mörkt
5851-1472 61 2 7 11 035 132 419 Klicka här Mörkt
5851-1513 77 3 1 13 129 157 550 Klicka här Mörkt
5851-1521 91 4 2 15 250 182 996 Klicka här Ljust
5851-1533 59 2 3 10 793 129 510 Klicka här Mörkt
5851-1541 91 4 4 15 250 182 996 Klicka här Mörkt
5851-1543 59 2 4 10 793 129 510 Klicka här Mörkt
5851-1553 59 2 5 10 818 129 810 Klicka här Mörkt
5851-1561 91 4 6 15 275 183 296 Klicka här Mörkt
5851-1563 59 2 6 10 818 129 810 Klicka här Mörkt
5851-1573 52 2 7 10 057 120 678 Klicka här Mörkt


KV. 2 Prel. inflytt 2021-02-01

Lgh nr Kvm Rok Våning Prel. hyra/månad Prel. hyra totalt/år Ritning Koncept
5852-2006 53 2 0 10 050 120 603 Klicka här Mörkt
5852-2007 32 1 0 7 115 85 380 Klicka här Mörkt
5852-2009 68 3 0 12 426 149 109 Klicka här Ljust
5852-2106 32 1 1 7 180 86 160 Klicka här Mörkt
5852-2110 53 2 1 10 115 121 383 Klicka här Ljust
5852-2111 33 1 1 7 289 87 465 Klicka här Mörkt
5852-2205 32 1 2 7 205 86 460 Klicka här Mörkt
5852-2209 32 1 2 7 205 86 460 Klicka här Mörkt
5852-2210 53 2 2 10 140 121 683 Klicka här Mörkt
5852-2303 32 1 3 7 205 86 460 Klicka här Mörkt
5852-2306 32 1 3 7 205 86 460 Klicka här Mörkt
5852-2308 32 1 3 7 205 86 460 Klicka här Mörkt
5852-2310 53 2 3 10 140 121 683 Klicka här Mörkt
5852-2311 33 1 3 7 314 87 765 Klicka här Mörkt
5852-2402 32 1 4 7 205 86 460 Klicka här Mörkt
5852-2405 32 1 4 7 205 86 460 Klicka här Mörkt
5852-2407 32 1 4 7 205 86 460 Klicka här Mörkt
5852-2409 32 1 4 7 205 86 460 Klicka här Mörkt
5852-2410 53 2 4 10 140 121 683 Klicka här Mörkt