EN

Vi är Wallenstam

Här finner du vår varumärkesfilm som vi tog fram i samband med vårt varumärkesbyte i november 2019.

Har du frågor?

Kontakta gärna vår Mark- och exploateringschef Erik Klang.

Mobilnummer: +46 73-052 38 35

E-postadress: Erik.Klang@wallenstam.se