EN

Parkeringshuset (H) Parkeringsplatser som finns i parkeringshuset samnyttjas. Det innebär att du som hyr ett parkeringstillstånd inte har en specifik plats utan får ställa dig där det finns en ledig plats. I takt med att nya kvarter färdigställs kommer nya parkeringszoner bli klara för dig som hyr ett parkeringstillstånd. Vår samarbetspartner Aimo Park sköter förmedling av våra parkeringstillstånd. Kontakta dem för prisuppgifter samt tecknande av avtal. Du når dem på: hyraplats@aimopark.se eller telefon 0771-969006. För mer info se Aimos hemsida.

Padelhall (A) Verksamheten är i full gång på Östermalmshallens padel. Ett hållbart projekt från start till mål och ett av Sveriges största återbruksprojekt. Arbete med utemiljön pågår och färdigställs i mitten av april. 

Övrigt
Återmontering av gatsten på Bruksgatan kommer utföras senare i projektet.


Pågående arbeten Härryda kommun

Fabriksbron: Sedan slutet av mars pågår renovering av Fabriksbron. Bron är under arbetet helt avstängd för bilar, cyklar och gående. Följ orange vägvisning för tillträde till Mölnlycke Fabriker via östra Långenäsvägen, Strandvägen, Arketjärnsbron och Bruksgatan. Bron är avstängd i ca två till tre månader. Endast tung fordonstrafik (över 3,5 ton) har tillträde över bron.

Vägar nära Massetjärn först ut: I den första etappen av kommunens planerade vägarbeten ingår del av Wendelsvägen, Fabriksvägen och en del av Långenäsvägen. I Långenäsvägens västra del utökas kapaciteten för vatten och avlopp genom nya ledningar. En ny pumpstation byggs vid utloppet i Massetjärn för att kunna hantera behoven från de nya bostäderna. Så länge ledningsarbetet pågår kommer trafiken att ledas om via Rörsvängen och över Långenäsparkeringen.

Rondell och busshållplats: I korsningen Långenäsvägen och Fabriksvägen byggs en cirkulationsplats. På den östra sidan om cirkulationen anläggs en ny busshållplats för kollektivtrafiken.

Nya gång- och cykelvägar: På Fabriksvägen mellan bron och det blivande torget anläggs nya vatten- och avloppsledningar. Fabriksbron renoveras och gångbanan byter sida till den östra sidan av bron för att på så sätt knyta ihop den nya busshållplatsen med fabriksområdet.

Norr om Massetjärn: Längs Wendelsvägen norr om tjärnen rustas ledningsnätet upp. En ny gång- och cykelbana byggs längs den södra sidan om Wendelsvägen. På sikt kopplar dessa arbeten ihop fabriksområdet med arbeten som kommunen utför i Gärdesområdet framöver.

Viola Gråstens plats: Under 2022 kommer torget framför arenan, Viola Gråstens plats, bland annat att anläggas med planteringar som tar hand om regnvattnet och skapar en trivsam miljö. En mönstrad markbeläggning och konstruktioner inspirerade av Viola Gråstens alster kommer och att komma på plats.

Läs mer om kommunens arbeten.

Bor du i närheten och vill ha information om pågående arbeten?
Anmäl dig här

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på molnlyckefabriker@wallenstam.se