EN

Kv. Skogsvaktaren (E) Montage av stommen till hus B pågår. Löpande leveranser av stomme och annat byggmaterial sker, vilket innebär mycket tung trafik till och från arbetsplatsen. Arbete pågår vardagar mellan kl. 06.45-18.00 samt mellan kl. 08.00-16.00 på lördagar.

Kv. Smedjan (C) Bygget innebär mycket transporter då leveranser av kök, tegel och smide fortsätter. Mindre lastbilar kommer med köksleveranser på eftermiddagar. Invändiga arbeten i form av köksmontering utförs på vardagar fram till kl. 22.00. Det utförs ljudstörande arbeten i form av håltagning i betong samt snickeriarbeten på takkupor.

Parkeringshuset (H) Parkeringsplatser som finns i parkeringshuset samnyttjas. Det innebär att du som hyr ett parkeringstillstånd inte har en specifik plats utan får ställa dig där det finns en ledig plats. I takt med att nya kvarter färdigställs kommer nya parkeringszoner bli klara för dig som hyr ett parkeringstillstånd. Vår samarbetspartner Aimo Park sköter förmedling av våra parkeringstillstånd. Kontakta dem för prisuppgifter samt tecknande av avtal. Du når dem på: hyraplats@aimopark.se eller telefon 0771-969006. För mer info se Aimos hemsida.

Padelhall (A) Arbete med stommontage, tak och fasader fortsätter. Arbetet innebär en hel del transporter. Projektet har väldigt stort hållbarhetsfokus, i allt från transporter till hur vi har hanterat det material vi inte kunnat återanvända. Målet har varit att kunna återanvända så mycket som möjligt. Arbete pågår vardagar fram till kl. 19.00. Förhoppningen är att den ska stå klar i mitten av mars 2022.

Övrigt
Återmontering av gatsten på Bruksgatan kommer utföras senare i projektet. Det kommer pågå arbete i området under mellandagarna.


Pågående arbeten Härryda kommun

Vägar nära Massetjärn först ut: I den första etappen av kommunens planerade vägarbeten ingår del av Wendelsvägen, Fabriksvägen och en del av Långenäsvägen. I Långenäsvägens västra del utökas kapaciteten för vatten och avlopp genom nya ledningar. En ny pumpstation byggs vid utloppet i Massetjärn för att kunna hantera behoven från de nya bostäderna. Så länge ledningsarbetet pågår kommer trafiken att ledas om via Rörsvängen och över Långenäsparkeringen.

Rondell och busshållplats: I korsningen Långenäsvägen och Fabriksvägen byggs en cirkulationsplats. På den östra sidan om cirkulationen anläggs en ny busshållplats för kollektivtrafiken.

Nya gång- och cykelvägar: På Fabriksvägen mellan bron och det blivande torget anläggs nya vatten- och avloppsledningar. Fabriksbron renoveras och gångbanan byter sida till den östra sidan av bron för att på så sätt knyta ihop den nya busshållplatsen med fabriksområdet.

Norr om Massetjärn: Längs Wendelsvägen norr om tjärnen rustas ledningsnätet upp. En ny gång- och cykelbana byggs längs den södra sidan om Wendelsvägen. På sikt kopplar dessa arbeten ihop fabriksområdet med arbeten som kommunen utför i Gärdesområdet framöver.

Viola Gråstens plats: Arenatorget samplaneras med Wallenstams byggnationer i närheten. Torget väntas bli klart under 2022.

Läs mer om kommunens arbeten.

Bor du i närheten och vill ha information om pågående arbeten?
Anmäl dig här

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på molnlyckefabriker@wallenstam.se