EN

Kv. Kvarnen (B) I hus 1 och 2 pågår nu besiktningar och kompletteringsarbeten inför kommande inflyttning i slutet av oktober. I hus 3 fortsätter invändiga arbeten i form av målning, plattsättning samt installationer.

Kv. Väven (D) Nu pågår invändiga arbeten intensivt och förbesiktningar startar i hus 2. Ställningarna på hus 1 och 2 monteras ned.

Uthyrning av Kv. Väven påbörjas under hösten.

Den 1 september startar rivningsarbete av byggnaden mot Viola Gråstens Plats/Väven. Rivningsarbetet löper på under ca 3 månader. Därefter återställer vi fasaden mot Wallenstam Arena samt fasaden mot den del som rivits. I samband med detta iordningsställs den nya gårdsytan. Arbetet beräknas bli färdigt under våren 2022.

Kv. Skogsvaktaren (E) Just nu pågår gjutning av bottenplattan. Under helgen vecka 35 monteras en kran inför kommande stommontage, arbetet påbörjas på fredag den 3 september. Det innebär tidvis begränsad framkomlighet utmed Fabriksvägen. I mitten av september planerar vi att påbörja montage av stommen.

Byggnation av garage (H) Arbetet med att färdigställa garaget är i full gång. Under september sker utvändiga arbeten vid infarten till garaget. Arbetsområdet och bron vid Kraftgränd är inhägnat och avspärrat under projektet.

Tak- och fasadarbete i den gamla fastigheten på Bruksgatan färdigställs snart. Ställningen beräknas gå ner i mitten på september.

Kv. Smedjan (C) Stommontage följer tidplanen och stommen reser sig med rasande fart. Förhoppningsvis når husen sin fulla höjd redan i mitten av september. Ljudstörande arbeten såsom håltagning sker sporadiskt.

Padelhall (A) Vi har nu glädjen att presentera att vi bygger en padelhall i Mölnlycke. Den tillfälliga Östermalmshallen från Stockholm har monterats ned och ska nu monteras upp i Mölnlycke som en padelhall. Markarbeten har redan påbörjats och beräknas pågå till oktober. Därefter återanvänds materialet från Östermalmshallen för att bygga upp padelhallen. Detta projekt har väldigt stort hållbarhetsfokus, i allt från transporter till hur vi har hanterat det material vi inte kunnat återanvända. Målet har varit att kunna återanvända så mycket som möjligt. Förhoppningen är att den ska stå klar under första kvartalet 2022.

Övrigt
Arbete på våra byggarbetsplatser kan komma att pågå kvällar och helger.

Återmontering av gatsten på Bruksgatan kommer utföras senare i projektet.

Pågående arbeten Härryda kommun

Vägar nära Massetjärn: Först ut i den första etappen av kommunens planerade vägarbeten ingår del av Wendelsvägen, Fabriksvägen och en del av Långenäsvägen. I Långenäsvägens västra del utökas kapaciteten för vatten och avlopp genom nya ledningar. Så länge ledningsarbetet pågår kommer trafiken att ledas om via Rörsvängen och över Långenäsparkeringen.

Rondell och busshållplats: I korsningen Långenäsvägen och Fabriksvägen byggs en cirkulationsplats. På den östra sidan om cirkulationen anläggs en ny busshållplats för kollektivtrafiken.

Nya gång- och cykelvägar: På fabriksvägen mellan bron och det blivande torget anläggs nya vatten- och avloppsledningar. Fabriksbron renoveras och gångbanan byter sida till den östra sidan av bron för att på så sätt knyta ihop den nya busshållplatsen med fabriksområdet.

Viola Gråstens plats: Arenatorget samplaneras med Wallenstams byggnationer i närheten. Torget väntas bli klart under 2022.

Bor du i närheten och vill ha information om pågående arbeten?
Anmäl dig här

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på molnlyckefabriker@wallenstam.se